E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman3284: Parijs, 21 juli 1934

Parijs, 21 Juli.

Beste Joannes,

Ik ben zeer blij met je in alle opzichten lezenswaardigen brief, maar antwoord nu kort omdat ik familie uit Indië over heb, waarmee ik alle idiote monumenten van Parijs moet aftrappen. Bovendien moet ik voor een paar dagen naar Brussel. De Nwe Eeuw-en zag ik door en stuur ik hiermee terug, en ingesloten het meesterstukje van Ter Braak over Theun, dat je me terug moet zenden, want ik vind het nog te mooi om er nu al definitief van te kunnen scheiden. Die goede Theun heeft hierop geantwoord3285 dat Ter Braak toch geen verstand heeft van literatuur, aangezien hij Tolstoy heeft willen evenaren (dat boekske dat Oorlog en Vrede heet) en geenszins dien meneer Dostojevsky, en dat verder een authentieke Poolsche dame - alhoewel blijkbaar in Sneek wonend - hem de heele atmosfeer en zelfs de typen bezorgd had, en dat verder een kind kon zien dat Lucka Stalin was, en dat enz. enz. - behalve de conclusie dat Jan Lubbes op deze manier te werk gaand het onvermijdelijk brengen moet tot het genre Dekobra. Wij krijgen wèl onze trekken thuis met ons geroep om onpolderlandsche romans: Kuyle's Harten en Brood is tenminste nog onverbloemd Jan Lubbes met alleen de ‘moderne techniek’ van de Ot-en-Sien-stijl, maar als we nu op de groote buitenlandsche onderwerpen worden getrakteerd, met Malissoren, Orient-expressen en revoluties in Polasneekitsjki, dan begint het eerst recht. - Ik heb de turf van Theun ingekeken (lezen kón ik het niet) en heb er een panopticumpje van gemaakt voor Forum;3286 maar zoo voortgaan kan het ook niet; wij gaan er werkelijk mesjokke van worrede als wij alle rotzooi van wat ik de ‘publieke auteurs’ noem voortaan au sérieux moeten gaan nemen (al is het dan maar om te signaleeren dat het poep is).

Op je brief antwoord ik behoorlijk, zoodra ik weer hier ben. En op adem gekomen, want de proeven stroomen nu over mij heen: vertaling van Malraux en Smalle Mensch door elkaar - om je ieder plezier in drukinkt voorgoed te ontnemen! Gelukkig hebben we toch nog vooruitzicht op vacantie, dank zij Slauerhoff, die een ‘eigen huis’ heeft in Tanger, en waar wij een maand dachten door te brengen. Van ± half Augustus tot half September zijn we dus uit Parijs. Misschien zien we je als je uit Rome komt?

Hartelijke groeten, ook van Elisabeth,

een hand van je EdP.

Dat portretje van Theun3287 is ook al zoo prachtig: Jan Lubbes als de intellectueele verleider... (zie verder mijn stuk over Valmont).3288

3284Tussen 2151 en 2172 is mogelijk één brief verloren gegaan, nl. die waarvan sprake is in 2167. Zie ook Bw TB-DP 3, p. 13.
3285Per brief aan Ter Braak. DP heeft dit schrijven gelezen, zie Bw TB-DP 3, p. 7.
3286‘Over haarwater’. In Forum 3 (1934) 8 (augustus), p. 782 (Niet in Vw).
3287Bij het artikel van Ter Braak over Eroica.
3288‘Naar aanleiding van Les liaisons dangereuses’. In Forum 3 (1934) 5 (mei), p. 409-418. In De smalle mens, p. 179-187 (Vw 2, p. 527-536) o.d.t. ‘Naar aanleiding van Laclos’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie