E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 19 maart 1934

Parijs, 19 Maart.

Beste Jan,

Bep laat je zeggen dat ze het erg aardig van je vindt dat je voor haar kroniek een uitzondering wil laten maken, maar ze hoopt toch half dat het niet zal gaan, omdat ze het idioot vindt dat ze meer zou krijgen dan Jan v.N.3132 Het is beter zulke dingen niet te forceeren. Als het niet zoo lastig was om de juiste Eng. boeken te bemachtigen (leesbibliotheken hier hebben meestal alleen treinlectuur) zou het nog gaan. Enfin...

Ik heb uitgerekend dat, als alles goed loopt, ik 14 of 15 April met mijn vertaling klaar ben en dan naar Brussel kan. Kan je dus 15 t/m 18 voor mij reserveeren, of zouden we 19 April samen naar Parijs (terug-)gaan? (Ik denk wel niet, want de N.'s gaan zeker per auto?) - Gaat het niet, en blijf ik tot 20 April aan dat ding gebonden, dan wordt mijn tocht naar Brussel dus uitgesteld tot minstens begin Mei, gegeven jullie reisplannen.

Weet je dat je nog 2 verzen van me hebt voor Gr.Ned.?3133 Je schijnt ze ‘onderin’ toch nogal rot te vinden, anders had je ze niet zoo totaal vergeten! - En wat gebeurt er nu met Ducroo? Heeft J.v.N. zijn knipen-lapwerk al volbracht en komt het er nu met April in, of is het plan veranderd?

Graag nog een inhoudsopgave van de verzen die in de anthologie-Van Nijlen staan. Als die erg naar mijn zin is, betaal ik de vereischte fl.10.-, anders wacht ik maar op de complete populaire editie... fl.10. is nu voor mij een heele som!

Vergeet je ook de gevraagde D.G.W. niet?

Hartelijke groeten van ons 2, - je

Eddy

3132Van Nijlen recenseerde Franse, mevr. Du Perron Engelse literatuur in GN.
3133‘Billets pour Elle’. In: GN 33 (1935) 9 (september), p. 232-233 (Vw 1, p. 120-121).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie