E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Parijs, 17 maart 1934

Parijs, 17 Maart.

Beste Sander,

Heb je mijn beide brieven ontvangen? Het is niet noodig dat je informeert bij wie je event, mijn exx. op Holl. kunt kwijtraken, vóór je mij de gewone geb. exx. zendt. Stuur die in ieder geval. - Ik kreeg onverwachts het aardige groene boekje (voor mij speciaal gedrukt nog wel!) van d'Ablaincourt3130: het gaf me het idee dat ik nog niet heelemaal afgestorven ben. - Larbaud zond me met nieuwjaar een ex. van zijn Gouverneur de Kerguélen; ik schreef hem terug en gaf hem mijn nieuwe adres, maar hij schijnt alleen per boekzendingen met mij te willen verkeeren. Bovendien is mijn ‘nieuw adres’ van toen nu weer verouderd en afgedaan. Zit hij nog altijd in St. Pourçain?3131 - Kom jij niet meer hier? Ik ben abruti van het vertalen, vandaar dat ik bijna niemand meer schrijf. Dank bij voorbaat voor de boeken, en nogmaals voor je aardige attentie. Hartelijke groeten van je

E.

Slau schreef mij dat hij Soleares nog zou zenden...

3130Patru et d'Ablaincourt, overdruk van een artikel van Larbaud uit Les nouvelles littéraires van 11 februari 1933.
3131St. Pourçain-sur-Sioule (Allier), waar een huis van Larbaud stond.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie