E. du Perron
aan
F.E.A. Batten en R.A.J. van Lier

Parijs, 27 februari 1934

Parijs, 27 Februari.

Beste Freddy en Rudie,

Dank voor briefjes, ook namens mevrouw de Roos. Wij zijn natuurlijk verrukt dat we allebei zulke goede cijfers krijgen, en de Revolutie heeft ons tot nu toe nog gespaard. Wel geeft de vertaling mij grenzeloos last en herinnert mij x uur per dag aan het menschelijk tekort op taalgebied. De brief van Rudie is best - op één punt na, waar hij Kyo met Katov verwart: Kyo slikt zijn cyanuur zelf, en ook zou ik graag willen weten waarin deze Kyo tekort schiet tegenover May - dit laatste om Rudie beter te ‘vatten’! Overigens kan ik voor de redeneering voelen; maar troost je, de redactie of directie van de W.B. wou èrg graag hebben: Wij zijn maar menschen. Een feit is, dat maar één titel de Fransche volledig zou hebben gedekt: De Menschelijke Staat, wat afschuwelijk is èn verwarrend tevens, want iedereen denkt daarbij in de eerste plaats aan ‘staat’ = état = een soort koninkrijk Gods op aarde of zoo, wat ook allerlei commentaar kan uitlokken.* Ik besprak met Malraux de mogelijkheden; hij kent Duitsch en vond ‘de menschelijke staat’ ook onbruikbaar. Over ‘het menschelijk tekort’ = le trop-court (ik heb het hem letterlijk voorgezet), la limite humaine, was hij zeer te spreken. Ik heb hem toen, eerlijkheidshalve en sportieverwijs, precies alle bezwaren van Rudie voorgehouden,3099 maar hij heeft ze categorisch afgewuifd. Hij was werkelijk verliefd op dit ‘trop-court’ en vond het idee ‘tout à fait dans la ligne’. Je hoeft de zaak ook niet zoo om-en-om te draaien; met ‘la condition humaine’ heeft Malraux zeer duidelijk het accent willen leggen op de menschelijke grenzen; het ‘tekort’ is daar een uitgesproken vorm van. In ieder geval heb je te maken met een nieuwe titel van Malraux, and that settles it.

Aan Ducroo heb ik al dezen tijd natuurlijk niets kunnen doen; wschl. in April weer. Maar ik wou tusschen al deze bedrijven wel een week hard uitblazen - daarvoor wou ik allerminst naar Holland komen, als het niet hoeft. Ik ben er wee vandaan gegaan, laatst.

Wij verhuizen over 2 dagen. Adres: 17bis rue Erlanger, Paris (16e). Niet veel grooter dan hier, maar met eigen keuken en badkamer en weer met eigen meubels. Mevr. de Roos laat Fredje zeggen dat de kroepoek volstrèkt (met accent) gelukt is en dankt hem nogmaals liefelijk.3100

Tot zoover, voor vandaag. Hartelijke groeten voor jullie van ons, een hand van je

EduP.

*Ook nog: De Staat des Menschen, maar dan ben je heelemaal in het Nieuwe Testament beland.
3099Van Lier maakte bezwaar tegen de vertaling van de titel als Het menselijk tekort. Hij meende dat Malraux' personages geen ‘menselijk tekort’ hadden, maar juist hun hoogste bestemming vervulden en zodoende over hun bestaan zegevierden.
3100Bedoeld wordt: met alle Marlenedietrichachtigheid waartoe HEd. bij machte is. Het menschelijk of meer bepaald het vrouwelijk tekort laat zich ook hier weer klemmend gelden, helaas! (niet voor mij - E.d.P.)
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie