E. du Perron
aan
H. Mayer

Parijs, 28 februari 1934

Parijs, 28 Februari.

Beste Henri,

Gelijk hiermee zend ik je per postwissel de fl. 29. Als je de Bijbel nog eens voor 50 cent aan iemand kwijt kan, laat het dan niet.

Kan je mij het juiste adres van Tissing bezorgen? dan zal ik hem schrijven. Het spijt me dat hij zich op deze manier gedroeg.3101 Hij is zeer royaal en volstrekt niet oneerlijk, maar in zulke gevallen erg slordig en zorgeloos. Als je hem zelf per brief bereiken kunt, heb je heel veel kans op omgaand resultaat. - Ik verloor hem opeens uit het oog, nadat hij zijn doctoraal gedaan had. Ik was toen zelf erg bezet door verhuizen, ziekte van mijn moeder en andere moeilijkheden; hij zou mij gescheven hebben voor een afscheidsbezoek in Parijs of elders, maar niets. Ik merkte als jij dat hij opeens uit Holland weg was en hoor nu eerst van jou waar hij zitten moet.

Ik zit, als je dit krijgt, midden in de verhuizing. Onze nieuwe woning is hier vlakbij - dichterbij de Porte d'Auteuil - en komt neer op één groote kamer met badkamer en keuken. Alles bijeen niet veel duurder dan hier en veel vrijer, wat voor mijn werk alles is. Gaf ik je het adres? - 17 bis rue Erlanger, Paris (16e). O ja, want jij schreef me dat die Erlanger collecties aan het Louvre schonk, wat ik volstrekt niet wist.

Dank voor het Boekennieuws van de W.B.

Het grapje van Last en Menno op de Cul Club3102 is heel aardig. Menno heeft ook wel gelijk!

Hart. groeten en tot een volgend maal. Je

E.

3101Kennelijk had Mayer DP geschreven dat één van de broers Tissing zijn rekening aan de fa. Nijhoff niet had betaald vóór zijn vertrek naar Ned.-Indië. Dit blijkt uit een brief van Mayer d.d. 8 maart 1934 aan DP, waarin hij reageert op DP's aanbod om Tissing hierover te schrijven.
3102De ‘Cul Club’ was de Sociëteit voor Culturele Samenwerking te Den Haag, waar Menno ter Braak en Jef Last op 26 februari 1934 debatteerden over revolutionaire poëzie, in aansluiting op een lezing van Last. Zie ook Bw TB-DP 2, p. 348.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie