E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 24 januari 1934

Parijs, 24 Januari.

Beste Jan,

Ik heb T.V. gezegd dat ik onder geen voorbeding geassureerd wou blijven bij de Royale Belge, en dat hij dus alle ‘boetes’ betalen moest. Ingesloten zijn antwoord.3049

Ik begrijp de situatie niet goed, maar T.V. zal natuurlijk wel gelijk hebben. Zou jij nu de zaak even met hem willen bepraten? Laat hem doen wat hem het beste lijkt, mits ik niet aan de assurantie (levensverzekering) vast blijf zitten. Dus: is het alléén tot volgend jaar, en ben ik er dan af, dan is het goed. Je begrijpt dat het mij niet zooveel schelen kan wat ik betalen moet, aangezien ik toch zoo goed als niets overhoud; hoofdzaak is voor mij: dat ik er nu ook van af ben, en niet voortaan ieder jaar geëmmerdeerd word met het betalen van premies, van welke prijs dan ook.

Ik kan dit T.V. niet duidelijk uitleggen per brief, en vrees hem ook verkeerd te verstaan; zou jij deze zaak dus even in orde willen brengen? (En mij uitleggen misschien, als je nog tijd hebt.)

Als T.V. het geld ontvangen heeft, kom ik het in ieder geval in Brussel halen. Ook om hem te bedanken en bij hem te komen. Vind jij zelf niet? Dat is het eenvoudigste.

Wil je T.V. eraan herinneren dat de 2 notarissen (Bette en Dewever) ieder 5000 frs. terug moeten hebben van den prijs van Gistoux + de rente natuurlijk over ruim een jaar? Ik wou graag met die flikkers ook compleet schoon staan!

Over de uitbetaling van de erfenis zal ik zelf dan wel praten als ik in Brussel ben. Dit heeft haast, omdat de Royale Belge betaald moet worden, op de ééne of op de andere manier, en omdat T.V. op antwoord wacht. Wil je dus alsjeblieft naar hem toegaan en hem zeggen dat je in mijn plaats komt, omdat dat verreweg het beste is?

Veel dank. Ik wacht nu dus op antwoord van je, ook betreffende dat stuk voor Gr. Ned.

Hartelijke groeten en tot ziens!

Je E.

Dus kan ik event. - of Bep en ik samen - begin Febr. 2 à 3 dagen bij je logeeren? Maak dan vooruit af wanneer wij 's avonds naar de T.V.'s gaan, anders loopt dat weer mis.

3049Brief van 22 januari 1934, bewaard in het Letterkundig Museum te Den Haag.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie