E. du Perron
aan
mej. D. Bolle

Parijs, 8 januari 1934

Parijs, 8 Januari,

 

19 rue de l'Y vette.

Geachte juffrouw Bolle,

Zou u mij in den loop van deze maand kunnen schrijven wat u denkt van ons eventueel plan van samenwerken? Als u gelooft dat het hoogstwschl. niet door kan gaan, zegt u mij dat dan gerust. Ik moet wel iets weten, met het oog op verdere plannen, ook voor mijn verblijf hier. Ik zou bv. van deze kamer weg willen, maar als u mij in April al noodig hebt, is het haast de moeite niet waard.

Volgens Greshoff gaan detective-boeken op het oogenblik het allerslechtst in een uitgeversfonds dat zich nog met andere dingen bezighoudt (bv. Leopold). Schrikt u dit niet af? Misschien moeten we iets geheel anders zoeken. Over Maurits schreef ik u al.3033

Graag binnenkort antwoord. Schrijft u mij precies wat u denkt, ook als het minder gunstig uitvalt. De tijden zijn er nu eenmaal niet naar om zich veel illuzies te vormen.

Met vriendelijke groeten, steeds gaarne uw dw.

EduPerron

Hoe gaat het met de tentoonstelling?3034

3033Deze brief is niet bewaard gebleven.
3034De Forum-tentoonstelling werd op 6 jan. 1934 geopend.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie