E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 7 januari 1934

Zeer geachte Heer Endt,

Overmorgen zend ik u een zeer goed portret van Malraux, tenzij de photograaf te laat is. Anders zoo spoedig mogelijk erna.

Met M. zelf besprak ik nu alle mogelijkheden voor den titel. Hij voelt het meest voor Het menschelijk tekort (als idee - en als klank is het zeker niet slecht). Ik had van hemzelf een ‘plaatsvervangende’ titel willen hebben, maar hij kwam daar niet op. Laat ons het dan maar op dezen houden, met den Franschen er onder. Er is een eenvoud en bondigheid in, met voldoende ‘philosofische’ bijsmaak toch, om den oorspr. titel geheel te vervangen.

Dank voor het mij gezonden ex. Fakkeldragers met inscriptie. Ik hoop mij deze ‘hulde’ als vertaler niet onwaardig te betoonen.

Met beleefden groet, hoogachtend, uw dw.

EduPerron

Parijs, 7 Januari.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie