E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Voorburg, 2 januari 1934

Voorburg, 2 Januari.

Zeer geachte Heer Endt,

Het is niet geheel zeker dat Malraux den 8en vertrekt, maar ook in dat geval zal ik hem zeker nog zien. Ik schreef u al dat ik uiterlijk den 5en in Parijs dacht te zijn.

Het portret3031 in Vooruit is zeker te krijgen; er heeft een goede afdruk van gestaan in een Fransch-Belgisch tijdschrift (waarnaar ik informeeren zal) bij een artikel van Denis Marion. Ik moet u echter zeggen dat het zeer slecht lijkt, of, desnoods, wel lijkt, maar dan eenigszins ‘als oude vrouw vermomd’. Ik ken 2 of 3 portretten die oneindig beter zijn. Wilt u toch liever dit, dan zal het mij een plezier zijn het u te bezorgen.

Vanaf 5 Jan. is mijn adres dus weer: 19 rue de l'Yvette, Paris 16e.

Met beleefde groeten, hoogachtend,

EduPerron

P.S. Het mij toegezegde ex. Fakkeldragers mocht ik nog steeds niet ontvangen.

3031Van Malraux.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie