E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 4 december 1933

Parijs, 4 December.

Beste Jan,

Ditmaal snel antwoord; daarna niet meer, voor de economie. We zitten ontzettend krap deze maand. Het is hier in huis lang niet ideaal, dat merk je zoo na een paar dagen. Bovendien is dit voortdurende gevoel van ‘voorloopig’ eigenlijk onuitstaanbaar. (Bedenk dat het ook niets heeft van de ‘vrijheid’ van reizen bv.)

Ik schrijf je zoo vlug omdat je het gebonden ex. van Nutt. Verzet aan Truida moet geven. Dat is voor haar bestemd en ik had Van Kampen gezegd het aan haar persoonlijk te zenden aan jouw adres. Zij krijgt altijd een geb. ex. Daarentegen het ingenaaide aan Arthur zenden, die alles ingenaaid heeft - van mij althans.

Ik hoop dat ik niet te laat ben.

Over Fontenelle zal ik zelf nu wel schrijven aan Mme Moens. Het boek was voor Menno bestemd, hij had het dus kunnen meenemen toen hij bij jou was (als het er geweest was).

Heb je ooit gelezen André Campo's Witte Rozen van Van Moerkerken? Dat is nu DE3002 Hollandsche roman! Daar is Robbers nog zoowat-zoowat groot bij: de banaliteit, de domheid, de jobardise van dit boek op iedere bladzij zijn grenzeloos en onovertrefbaar. Het heeft een accent van ‘echt’ in die lijn, als geen ander. Probeer het eens.

Jany schreef me in diep geheim de val van het Gids-ministerie.3003 Daar gaat mijn laatste kans voor Ducroo, in dat blad tenminste. Ik zal werkelijk moeten uitzien naar God weet wat. Schrijven blijft luxe, dat is duidelijk.

Menno en Vestdijk3004 hebben beiden een kans gehad om een behoorlijke bespreking te wijden aan de herdruk van Nutt. Verzet. Beiden hebben gemeend ‘als vriend’ niet dan een kort en ‘niet al te bewonderend’ stukje te moeten schrijven. Op deze manier is het best, maar ideaal voor ‘ons’ wordt het zoo nooit!* Maar misschien vinden mijn vrienden als het erop aankomt (jij uitgezonderd) Nutt. Verzet niet veel zaaks, wie weet?

Ik ben ontmoedigd door allerlei, niet het minst onze materieele situatie en dit nieuwe huis, dat er nu nogal onvrij en onhandig uitziet. En gehoorig als de pest.

Ik kom zeker niet in Brussel vóór de 2e helft van de maand. Het Land van Herkomst heeft een ironisch bijsmaakje dat me nogal bevalt.

Hart. groeten van je

E.

P.S.

Waarom laat je Jan v. Oordt toch niet gewoon door Truida overschrijven? Het kost een kwartier werk hoogstens! Laat het nu ook maar; ik zal het nu wel zien als ik in Brussel kom. Fontenelle idem, après tout.

Met spanning wacht ik op het tiksel van J.v.N., maar ik weet bij God niet waarvan ik het moet betalen!

P.P.S. Gisteravond bij Gino3005 geweest die hier in de buurt woont, op een goedkoop meublé maar in een alleraardigste buurt (vlak bij de église d'Auteuil). Zij hadden nogal vervelende menschen bij zich; ik word ontzettend down van zooiets.

3002Dubbel onderstreept.
3003I.v.m. het tegen eerder gedane beloften aanblijven van prof dr. H.T. Colenbrander als lid van de redaktie van De gids, verlieten vijf redakteuren het tijdschrift, onder wie Roland Holst en Nijhoff. De affaire was een nasleep van de plagiaatkwestie rond Colenbrander.
3004In Het vaderland van 14 november besprak Ter Braak Nutteloos Verzet in twee regels; in DGW 32 (1933) 384 (december), p. 232 besteedde Vestdijk er een halve kolom aan.
*Daartegenover kammen ‘de anderen’ elkaar met man en macht overal op. En het publiek koopt wat opgekamd wordt.
3005Antonini.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie