E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 3 december 1933

Parijs, 3 December.

Beste Freddy,

Dank voor je enthousiasme. De rest is van minder belang. Ik heb al mijn hoop voor je gesteld in het enthousiasme waarmee je telkens weer loskomt; de pen wordt spoedig wel bedrevener, d.w.z. meer beheerscht, het voornaamste wat je noodig hebt; voor een ‘inhoud’ zorgen de jaren - amen.

Ortega y Gasset is inderdaad zeer lezenswaard, vooral in dezen tijd. Neem hem niet tè veel au sérieux, en verzeker niet tè hard dat hij voor die3000 happy few schreef waar Stendhal zich aan wijdde. En leer Ter Braak's enthousiasme voor de krant = het publiek, onderscheiden van zijn betere uitingen. Praat liever eens met hem over Ortega, als je hem ontmoet. - Maar je hebt gelijk dat je ook deze hater van den ‘massamensch’ met enthousiasme leest.

Zag je Waarom niet al? Ik ben benieuwd of het goede dingen zal bevatten. Waarom niet? zelfs na de Plantage.

Ik ben hier nog midden in de beredderingen. Eind December kom ik zeker in Holland en hoop je dan te zien, alsmede den zooveel ‘bezadigder’ Rudie. Ik zal jullie dan op alle vragen antwoorden, ook over Ducroo, en dan nog wat meer te vertellen hebben dan nu.

Couperus krijg ik voor D.G.W. te bespreken3001; dus houd het kostbare en omvangrijke werk binnenshuis.

Hartelijke groeten voor jullie beiden van je

EdP.

Mijn vrouw zendt (ook) veel liefs aan den van haar (ook) houdenden jongeman.

Couperus-in-studievertrek is hier al boven mijn schrijftafel geprikt en kijkt minzaam en verwachtend op de verdere geboorte van Ducroo neer.

3000Dubbel onderstreept.
3001Henri van Booven, Leven en werken van Louis Couperus. Velsen 1933. DP besprak dit boek niet.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie