E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Le Roselier-en-Plérin, 17 november 1933

Le Roselier, 17 November.

 

 

Beste Jan,

Gelijk hiermee zend ik je weer een heel pak Ducroo. Het is het eind van mijn Indische herinneringen, maar ik ben er absoluut niet tevreden over; soms heb ik mij op een heele andere manier laten ‘gaan’ als op andere momenten. De kwestie is dat mijn herinnering onuitputtelijk lijkt en als ik alles op de natuurlijkste manier schreef, zou het misschien nog 2 × zoo lang worden. Dit gaat niet; het heele boek zou in de compositie gaan kraken en misvormd zijn. Ik heb het slot dus maar hevig geserreerd;* maar het gevolg zal zijn dat ik in het begin ook zal moeten schrappen. Kan de juffrouw dit alles spoedig overtikken; ik zal er nl. heel wat aan hebben als ik het schoon en in drukletters voor me zie. Van alles wat ik tot dusver gepend heb, lijkt mij deze portie de minst definitieve, en het meest voor omwerking vatbaar. Maar ik heb nu zóó mijn bekomst van Indië dat ik snak naar andere stukken.

Wij blijven hier tot einde van de maand. Je zou mij een groote dienst bewijzen als je mij dit pak zoo spoedig mogelijk hierheen terugzond. Het adres is: Hostellerie du Manoir, Le Roselier en Plérin, Côtes-du-Nord. Stuur het vooral aangeteekend. Wil je mij ook even een briefkaart sturen dat je het pak compleet ontvangen hebt? Er zijn 98 blzn. en 4 hoofdstukken. Alles in 2 exemplaren te tikken.

Het gaat hier nogal goed; als de ‘zorgen’ er niet waren zou het zelfs heel goed zijn. Jan zal je wel verteld hebben wat het met de zaken is. Gistoux bijna verkocht, maar op het laatste nippertje weer niet; de Royale Belge (van de hypotheek) geeft nu uitstel tot 1 Januari. Ik vrees erg dat het op een gedwongen veiling uitloopt, wat Timmers Verhoeven er ook aan doet, maar laat ons niet lamenteeren voor het zoover is. Eeuwige troost van de verdrukten.

Ik wou dat ik Ducroo af had!

Met 1 December hebben we wschl. een gemeubelde kamer gehuurd in Parijs, bij het Bois in de buurt. Het is nog niet heelemaal zeker, maar er is veel kans op. Tot ± 1 December blijven we dan maar hier. Bep vindt het hier heerlijk, vanwege de zee, die erg rijk geschakeerd is en meestal erg mooi om te zien. Ook het klimaat is goed, als het niet te veel waait.

Laat eens hooren hoe jullie het maken en wat jij doet. Werkelijk nieuws hebben wij natuurlijk allerminst. Tot hiertoe dus maar en uit Parijs eens beter. Veel hartelijke groeten ‘om je heen’, zooals Jany zegt, ook van Bep en van steeds je

E.

 

Forum zal je wel gekregen hebben. Het was een nogal aardig nr., vond-je niet? - met een buitengewoon goed essay van Vestdijk over Valéry.2984

 

* * *

 

P.S. - Als dejuffrouw deze 98 blzn. in een week kan overtikken, kan je ze mij bv. 27 Nov. nog hierheen sturen; gaat dat niet, houd ze dan aan tot ik je ons Parijsch adres opgeef. - Het liefste zou ik hebben dat je - als alles niet eerder af kan - mij bv. op 23 Nov. een gedeelte zond; voor het nakijken ben ik frisscher als ik niet alles achtereen in weinig tijd moet afdoen. - Ook de uitgever wacht op een portie ‘ter kennismaking’.

*het zal jou misschien niet eens zoo voorkomen!
2984Forum 2 (1933) 11 (november) opende met Vestdijks ‘Valéry en het duistere vers’ (p. 761-779) en bevatte verder poëzie van D.A.M. Binnendijk, Greshoff en Albert C.A. Voortman, het slot van Elsschots Kaas, een verhaal van Slauerhoff, DP's ‘Written in dejection’ en panopticumstukken van A. Vigoleis Thelen, DP, Greshoff en Vestdijk.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie