E. du Perron
aan
J. Greshoff

Le Roselier-en-Plérin, 9, 10 en 11 november 1933

9 November.

Donderdag.

Beste Jan,

Ik kreeg vandaag van T.V. een heel kort schrijven, dat hij van de Royale weer uitstel gekregen heeft tot 1 Januari. Op andere vragen kreeg ik geen antwoord, o.a. over 2 kisten papieren die uit het sterfhuis hadden moeten worden meegenomen door den chauffeur van tante de Sturler en die door dien chauffeur achtergelaten zijn omdat hij geen plaats meer had.* Ik vind het erg vervelend om T.V. over die dingen te moeten schrijven, en ik begrijp dat hij het onaangenaam vindt, maar nu hij zich met deze rommel bemoeit, moet ik hèm toch alles kunnen vragen en niet een ander? Ik schrijf hem werkelijk zoo min mogelijk. Wat een verdomd vernederende positie heb ik in dit alles toch weer; je weet niet hoe ik wou dat ik er uit was! T.V. zegt ook dat wij nu weer 2 mnd. hebben om geld te krijgen, hetzij van de erfenis, hetzij van Gistoux, maar het is toch verdomd rot als wij nu direct het geld van de erfenis weer moeten gebruiken om die hypotheek af te betalen. Ik ben bang dat het einde zal zijn dat Gistoux toch alles opvreet, het is een ‘ongelukshuis’ if ever there was one! Ik durf T.V. hier niet meer openlijk over te schrijven, omdat ik bang ben dat hij dan weer denkt dat ik aan zijn beleid twijfel of zoo, maar veel liever zou ik zien dat Gistoux zoo gauw mogelijk werd opgedoekt, zoodat het kleine beetje geld van de erfenis tenminste vrij komt!

Ik werk nu weer aan Ducroo (Bep is naar Parijs), maar ik voel mij ziek en moe, en de echte stemming voor het schrijven raakt op deze manier opgevreten, of ik het wil of niet. Ik schreef je al dat we, als er geen geld komt, op één gem. kamer moeten gaan zitten, van ± 350 frs. 's maands. Bep is nu gaan kijken; misschien is het een hok waar je je niet eens bewegen kunt. - Ik durf soms niet aan Ducroo schrijven omdat ik het gevoel heb dat ik daar toch lieg; dat ik over deze rotzooi zou moeten schrijven als ik eerlijk was. Maar dat gaat niet, daar zou ik later met afschuw naar kijken; dat spreekt. Ik tracht deze stukken (die er af en toe moeten zijn) zoo kort mogelijk te houden, en ook meer verhalend dan gevoeld, maar ik ben er beroerd van. Ook het gevoel dat T.V. zoo heelemaal uit een andere wereld is dat iedere brief van mij misschien verkeerd opgenomen kan worden vind ik erg pijnlijk en onaangenaam. Wij zijn menschen die ergens onze basis van rust en vrijheid moeten hebben, helaas!

Menno is benoemd, dat is tenminste een opluchting voor ons en een prachtig bericht. Over Gr.Ned. later dan.

Misschien is er morgen antwoord van je, dus voor vandaag laat ik het hierbij. Dank voor D.G.W. Die ‘marchands de canons’ - dat soort lectuur - maakt mij net zoo misselijk en belabberd als jou.2974 Kunnen wij heusch niet ergens heen waar we uit de VERROTTENIS zijn?

Van Querido kreeg ik Serena (v. Landor-Larbaud) terug. Zij weten niet in welke formule het uit te geven. Ken jij niet nog een uitgever die het zou willen nemen voor fl. 50.- une fois pour toutes?

* * *

Vrijdag.

Kan je mij de tekst bezorgen van Buning's rijmprent Kapitein Jan van Oordt, dat volgens Jacques zooveel beter moet zijn dan Maria Lecina.2975 Dit is wschl. weer ‘object-verdwazing’ van den braven Jacques, maar ik wou toch graag even zien. Kan je de tekst niet even overtypen? of is dat te lastig voor je?

Zaterdag.

Daar ik vandaag ook geen brief van je heb, neem ik dit mee naar St. Brieuc om daar vanavond op de post te doen, als ik Bep van Parijs haal. T.V. zal je wel gezegd hebben dat hij mij geschreven heeft. Mooi. Ik vind het voor jou ook vervelend dat ik je zooveel last bezorg. We hebben allemaal de handen vol, Menno ook, die nu twee baantjes tegelijk moet opknappen, want hij is nog niet leeraar-af.

Ik werk nu weer als een razende aan Ducroo. Ik dacht dat het slot van mijn Indische jeugd maar 2 hoofdstukken zou beslaan, maar hoe kort ik het ook doe, het worden er zeker 4 of 5. Helaas!

Later meer, als ik antwoord van je heb. Denk je nu om die Farnol? Henri Mayer weet nu toch mijn adres: ik had het dus evengoed bij hem kunnen bestellen. Maar misschien komt het nu vandaag of morgen bij Smith.

Veel hartelijks van je

E.

Forum wordt nu wschl. tòch door Zijlstra voortgezet. Het Vr. Bladenplan is mislukt, door allerlei pretenties van Engelman, en Zijlstra zelf voelt veel meer voor Forum. Dus toch een mengsel als voorgesteld door Maurice, maar zonder Van de Voorde erin. Red. voor Holland wordt wschl. Vic, Menno, Vestdijk; voor Vlaanderen: Maurice, Walschap, Gijsen. Dat is het laatste nieuws.

Later dan eind van de maand blijven we hier zeker niet; het wordt te lastig met die krant. Als Bep me nu maar niet vertellen komt dat die eene kamer onmogelijk is en dat we een appartement moèten hebben, want we hebben gewoon het geld niet om iets te huren dat zelfs maar ooglijk is.

Nu, Jan, doe een schietgebed voor me dat ik tien dagen zoo goed als vandaag en gisteren werken kan! Zeg Truida dat ik haar niet schrijf in verband hiermee.

*Het is mogelijk dat het de grootste snert was, maar als er iets van anderen aard bij was is het toch onaangenaam dat God weet wie nu die paperassen ‘gevonden’ heeft - als ze in het leege huis zijn achtergelaten en nu weggeraakt.
2974In DGW 32 (1933) 382 (oktober), p. 187-188, besprak Greshoff onder de titel ‘Over kanonnen en kanonnenvuur’ de anti-oorlogsbrochure Marchands de canons.
2975In DGW 32 (1933) 382 (september), p. 189-190, besprak J.C. Bloem onder de titel ‘Dichtbundels’ Mária Lécina van Werumeus Buning en Stormfakkels van Hendrik de Vries.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie