E. du Perron
aan
J. Greshoff

Le Roselier-en-Plérin, 22 oktober 1933

Le Roselier, Zondag.

Beste Jan,

Dank voor je brief. Tant pis voor die arme Simone, en moge het eten bij jullie haar hebben getroost.

Wij zitten hier buiten alles. Totale eenzaamheid. Ik voel mij erg leeg en kom niet tot werken nog. Misschien later. - Van T.V. geen bericht nog over Gistoux!

De Guilloux' zijn bizonder aardige menschen, maar Saint-Brieuc is bijna onbereikbaar van hieruit. Bep voelt zich hier erg gelukkig, vooral als er wat zon is. De zee en het landschap zijn prachtig, al ‘inspireert’ zooiets mij geen bal. Ik begin in deze omgeving rare dingen te ontdekken bij mezelf - genre ‘bourgeois’ altijd!

Denk je erom dat je niet aan Kramers, Mayer en dergelijken vertelt dat we hier zijn, - of anders dat ik hier ben, maar dat Bep in Parijs zit? Dat zijn nl. twee van de ergste kletsgaten van Den Haag. Als iemand je het adres van Bep vraagt, zeg dan dat je dat niet weet. Officieel is het: chez M.L. Chevasson, 59 rue Froidevaux, Paris 14. Tant pis voor de slechte gedachten!

Het zou ‘reusachtig’ zijn als Menno met jou in de redactie van Gr. Nederland kwam; dan werd dat blad langzaam misschien maar zeker Forum. En voor Menno zou het heel wat aardiger zijn dan om met z'n 5en, waaronder Van Wessem, in de herleefde Vrije Bladen te hokken, voor x c.M.2 plaatsruimte.

Ik schrijf je nader, als ik weer bericht van je heb vóór overmorgen. Anders zend ik dit overmorgen (24 Oct.) naar het adres van den heer met den onvervaarden naam. Heb je toch maar niet over hèm geschreven in de laatste Forum?2935 Stobbaerts was mij liever geweest.

Ik vroeg je in mijn vorigen brief (om Kramers, Mayer te omzeilen juist) om mij D.G.W. te zenden en een boek van Jeffery Farnol, The Broad Highway, goedkoopste editie, en te koopen bij Smith op de boulevard. Als je geen tijd meer had om dat te doen, dan is dit een ‘rappel’. Wanneer ben je weer in Brussel retour? Schrijf je ook aan dien heer Westerman ons adres, zoowel voor een ex. van zijn Maandschrift als voor het honorarium, dat ons erg goed van pas komt? Dit laatste vooral als postwissel laten zenden, niet als chèque. Als het je verveelt, deze administratie, schrijf mij dan even op een briefkaart het adres des Westermans, dan schrijf ik het hem zelf wel even. Dat is misschien nog het beste.

Ik zou je aardiger dingen willen vertellen, maar voel me werkelijk te leeg.

* * *

Dinsdag.

Gisteren ben ik een beetje begonnen met werken. Het gaat nog niet al te best. Van jou geen bericht; daar het vandaag 24 is, zend ik dit dus maar zoo weg. Laat toch eens gauw wat van je hooren, ook uitvoeriger!

Laat je me tijdig weten of mijn stuk over de Liaisons goed bevonden is door Coenen of in Forum moet? Graag; vooral met het oog op wat in Dec. daar gepubliceerd moet worden en wat niet. - Iets anders: wil je (wil Coenen) voor Gr. Ned. een stuk van mij hebben met ‘herinneringen aan het moderne Vlaanderen’?2936 d.w.z. Peeters, Paul van Ostaijen, Seuphor-Berckelaers, Burssens, etc. - enfin, die heele sfeer van toen (nu ± 10 jaar terug), als ‘verhaal’ voorgedragen. Je begrijpt, ik schrijf dit liever niet, als ik niet zeker weet of het te plaatsen is. Ik denk dat ik er een mooi verhaal van maken kan, vòl fraaie zeden van deze bepaalde kunstenaars-en-intellectueelen. Als het plan om in 1934 iets over den ‘nieuwen tijd’ in Gr. Ned. te brengen gerealiseerd wordt, is zooiets misschien uitstekend ook voor de lezers, om zich aan dat ‘nieuwe’ te wennen. Het zou idioot zijn als Menno in de V. Bl. ging zitten, inpl. van met jou in een gereorganiseerd Gr. Nederland!

Veel hartelijke groeten, ook van Bep, de hand van je

E.

2935Joseph Kutter. Greshoff zou niet over hem in Forum schrijven.
2936Het ontwerp voor dit niet gepubliceerde artikel is opgenomen in Vw 7, p. 500-502.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie