E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [22 oktober 1933]

Le Roselier, Zondag.

Beste Menno,

Wat kan het je schelen of Zijlstra tegen zijn belangen ingaat, als hij coûte que coûte Forum behouden wil? Er is zeker een uitgeversbelang of -eer mee gemoeid, waar wij niet bij kunnen, maar als Z. voelt voor Forum en niet voor De Vr. Bl. in combinatie met De Spiegel, weet hij zeker wel wat voor hem daarin van belang is en lijkt het mij dwaas om hem tot de gedachten van Vic te helpen overgaan. Ik voel voor de combinatie met de V.Bl. nl. nog altijd niets; en als zij nu zelf bij Zijlstra komen, vind ik het ook niet erg billijk dat wij dood moeten en onze naam verliezen, terwijl zij tot nieuw leven komen en hun naam behouden! Nu is deze al haast ‘oude’ naam natuurlijk een lokaas voor abonné's, zoover heb ik op dit gebied nu ook al leeren denken, maar jij vergist je toch leelijk, geloof ik, als je denkt dat het nieuwe mengseltje iets ‘forumsch’ houden of krijgen zal en niet inderdaad neerkomt op een herleefde V. Bl., zonder meer. Je zit in die redactie alleen met misschien de halve Constant voor het ‘onesthetische’; al de anderen zijn getrapte ‘estheten’ als het erop aankomt. De houding van Marsman tegenover de Indische jeugd van Ducroo spreekt hierin weer boekdeelen. Het komt er dus op neer dat jij opgenomen wordt in een concentratie van krachten waarin Forum in jouw persoon tot nul wordt gereduceerd; althans zooveel mogelijk, en dat kan niet weinig zijn, als de meerderheid van stemmen beslist. Liever dan dit avontuur, 100 × liever, zou ik in jouw plaats met Jan in Gr. Nederland gaan: 1o heb je daar een veel belangrijker plaatsruimte, 2o is het dan Coenen die ontkracht wordt, want niet alleen is hij oud en au fond onverschillig, maar Jan en jij samen vormen daar dan de meerderheid. Het schijnt dat Holkema en Warendorf er heel veel voor voelen om van Gr. Ned. juist een ‘actueeler’ literair blad te maken. (Houd dit geheim.)

Maar misschien redeneer ik ernaast omdat ik niet, als jij, reden tot verteedering heb tegenover De V. Bl. In jouw plaats ging ik er niet in; dat is alles wat ik je kan zeggen. En de combinatie met Zijlstra en Forum alleen, ook die van 80 blzn. om de 3 maanden, lijkt me oneindig verkieslijker. - Schrijf er Jan Gr. eens over. Ik kan je niet verder raden en houd er me verder liever buiten; dat is nog de beste manier om aan den dood van Forum tenminste plezier te beleven.

Iets van veel meer belang: zou je op blz. 95 van Uren met Coster voor mij willen copieeren het slotzinnetje van de bespr. van Nwe Geluiden, nl. zooiets als: ‘dat hier welgeteld × (?) auteurs bij elkaar staan in de schaduw (?) (of onder bescherming?) van × (?) blzn. inleiding’. Alleen die regels, met de juiste getallen. Dank.

Gistoux is niet verkocht en de fl 20.000 die nog op de Bank in Amsterdam stonden zijn gezakt tot fl. 12.000. Dat zijn de laatste berichten. Verder waait het hier ferm.

Hartelijke groeten ook voor Ant en van Bep, steeds je

E.

De proeven kwamen gisterenmorgen en gingen met de post van gisteren (1 uur) terug.

Beste Menno,

Ingesloten een van die vervelende stukjes die te danken zijn aan de welingelichtheden van Greshoff-en-Pannekoek, als altijd. Ik schreef bovenstaande rectificatie; vind je die goed, stuur hem dan direct door met een geleidebriefje aan Pannekoek. Anders kan je zelf misschien in gelijken zin protesteeren tegen het geouwehoer in die krant. Ik schreef mijn stukje ook met het oog op je sollicitatie, ofschoon deze overweging misschien idioot is (ik ken die krantenheeren maar zoo zoo.)

Hartelijke groeten van je

E.

In haast (de postbode moet hiermee weg.)

[bijgevoegd is een brief van E. du Perron aan Het Vaderland.]

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie