E. du Perron
aan
A.C. Willink

Bellevue, 19 september 1933

Bellevue, 19 Sept.

Beste Carel,

Ik hoop dat je mijn stuk over de planken gekregen hebt en dat het je vermocht te amuseeren. Onze vriend Vic vond als sterkste contra-argument dat Mayerhold met een e geschreven moest worden, en zelfs dàt is niet per se waar! - Wij zitten hier tot ± 14 October en gaan dan wschl. voor een tijdje in een goedkoop oord in Bretagne, waar ik verder werken wil. Ik schreef erg veel, al dezen tijd. Hoe gaat het jullie? Schrijf eens een briefkaart. De vendutie van de meubels in Br. heeft 3 Oct. a.s. eerst plaats, - waar zal dàn het verdere wachten op zijn? Wij denken er maar zoo min mogelijk aan. Gille zit nu op een kostschool bij een soort theosofen, maar wordt er goed verzorgd; Simone zoekt vruchteloos werk. - Kan je mij het deeltje van Nietz-sche2890 zenden (over de Grieken) dat ik je indertijd gaf? Je krijgt het eerlijk terug. Zend het spoedig; anders zijn we misschien niet meer hier! (als je 't bv. een maand vergeet). Nu, laat wat hooren. Veel hartelijks, ook aan je moeder en Wilma, van ons beiden - je

E.

Vergeet ook niet te vertellen of de Nederl. schilderkunst bloeit.

2890Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie