E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, 19 september 1933

Bellevue, 19 Sept.

Beste Menno,

Dank voor uitvoerig schrijven. Bep zegt: wij wenschen het onszelf toe dat jij red. v/h Vaderl. wordt, maar jou mògen we het niet toewenschen! Ben zeer benieuwd naar die redenen voor...

Als je Vic in de red. v. Forum neemt, krijg je zeker 2 tegen 1, ook is V. red. van de Vrije Bladen. Waarom niet Marsman en Vestdijk? Als hij ziek is, geeft hij zijn opinie per brief; en hij zal ook wel weer eens niet ziek zijn!

Plaats alsjeblieft de verhalen nu in October. 1o hebben wij dan juist geld noodig om te verhuizen, 2o was het voor jou zelf om de ‘afwisseling’ van die verhalen tusschen al de essays begonnen, 3o laat Bep zeggen dat haar stuk evengoed in Nov. kan, en zelfs in December (in het afscheidsnummer van de oude garde).

Ik had het Bruinboek willen koopen, maar het was me te duur. Vergeet je niet het citaat uit Brahman?

Ik hunker naar drukproeven. Spoedig, denk ik, zend ik je het jeugdgedeelte van Ducroo. Maar op het oogenblik ben ik een beetje warmgeloopen en heb behoefte aan lucht.

Nietzsche verplettert me ook. Dit leven van hem door Halévy is zeer médiocre, en toch voel ik er mij geheel door geladen. Wat bij N. zoo opvalt is de hooge waarde die hij voor zichzelf verovert. Ik wou dat ik mij een jaar lang kon opsluiten in niets dan Nietzsche.

Hartelijk je

E.

Eén jaar Nietzsche, één jaar Stendhal, één jaar Dostojevsky, één jaar Shakespeare - wat zou ik me een ander mensch voelen! Helaas...

Lees Die Geächteten van Ernst von Salomon. Ook Die Stadt.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie