E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 8 augustus 1933

Bellevue, Dinsdag.

B.J. - Een wonderlijk lyrisch iemand ben je! Waar haal je 't nu in Godsnaam vandaan dat Maurice ‘niet tippen’ kan aan den roman van Henny en dat Dumay weer slechter is dan Maurice? Bep en ik hebben elkaar bij deze berichten verwezen aangestaard... De roman van Henny is 1o. ± traditioneele snert qua roman (bovendien zwak, klein, ik bedoel: mager - een gegeven voor een novelle) 2o veel te literair, Janiaansch geschreven, met termen die den inhoud verre te boven gaan (hiervan is nu wel iets opgeruimd). Maar... als men Henny kent is het heel sympathiek, en als men Jany ook nog kent, wordt het bepaald boeiend. Dàt is het aardige ervan. Ik voel 10 × meer voor den roman van Henny dan voor Het Leven dat wij droomden, maar qua roman, qua werk, qua vlotheid, is Dumay onvergelijkelijk beter. Menno kon zijn onderwerp absoluut aan: bovendien is het laatste hfdst. van Dumay, en Max Donner in de mist, stukken beter (überhaupt) dan het beste van Henny's boek, - tenzij, altijd weer, men er Henny en Jany in bemint! Ik denk dat we elkaar beter verstaan als je het heele ding voor je hebt. Het is overigens nu heel wat beter dan toen Forum het kreeg; een totaal mislukte soirée uit de Parijsche monde is nu tot de helft teruggebracht, het enorm uitgerafelde gesprek met Rutgers flink bekort, en zoo meer. En overigens, wat de opname in Forum betreft, ben ik het totaal met je eens. Menno begrijpt van de aardige dingen van dit boek niets, omdat hij zich blind gekeken heeft op de ‘realiteit’ van2833 Kaas. Maar overdrijf jij nu niet naar den anderen kant! - Tot Vrijdag.

Je E.

2833Boven ‘van’ is als tweede mogelijkheid geschreven: ‘à la’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie