E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 27 juli 1933

Bellevue, Donderdag.

Beste Jan,

Iedere dag kijk ik naar een brief van je uit - vergeefs. Henny komt vanavond en blijft zoowat 4 dagen hier; je weet dit natuurlijk omdat Rien naar je toe gaat. Ik stel er mij veel van voor. Mijn Blessebois schiet op; de vraag is: waar plaats ik hem? Ingesloten een brief van H. Mayer - die tactvolle opmerking2818 is zeker van ‘Flip’ - met adressen. Hij schijnt niet te begrijpen dat ik vertalen wil, niet schrijven voor die rotbladen. Ik heb hem ook andere bladen (z.g. beter soort) gevraagd, maar dat heeft hij heelemaal niet begrepen. Ik zou graag een lijstje hebben van alle tijdschriften in Nederland. Bestaat zooiets?

Is er iets met je dat je niet schrijft? De arme Simone zoekt werk en vindt niet; Gille is nu al een paar dagen in Monada, waar hij eerst erg gehuild heeft, het arme mannetje. Misschien is hij nu gewend. Ik vind dit alles intens rot.

Ik kreeg een brief van Slau, waarin opheldering over die kwestie.2819 Dat is nu dan weer in orde. - Daarentegen een brief van Bouws vol verborgen (of liever half-uitgeëtterde) rancune. Met dezen man heb ik nu afgedaan. Als hij mij weer schrijft gaat zijn brief ongeopend terug. Het is een halve mythomaan en dus een leugenaar, en verder een onfrissche ijdeltuit; ik wil verder niets meer van hem hooren of zien, en ik heb Menno geschreven dat ik - bij eventueele voortzetting van Forum - ook de medewerking staakte, als Bouws in de redactie bleef. Als Bouws niet naar Indië gaat, zal de boel daarmee dus wel uiteenspatten.

Heb je de Politicus ontvangen? En Don Ramire? Dank voor het ex. D.G.W. - Maar ik heb liever een brief van je!

Stuur mij den brief van Mayer terug. Kan jij Buning2820 misschien vragen of hij iets kan doen voor die feuilletons in De Telegraaf? Zoo goed als Eef maak ik ze heusch nog wel.

Hartelijke groeten, ook voor Aty en van Bep, en laat toch hooren hoe het met je is.

Je E.

Heb jij zelf die Holl. Revue met Mayréna erin niet meer? Hoe kom ik er anders aan? Gewoon laten bestellen door Mayer?

2818Flip is Mayers jongste zoon.
2819De bedankbrief aan Borel.
2820J.W.F. Werumeus Buning was literair redakteur van De telegraaf, waarin E. van Lidth de Jeude een tijdlang feuilletons publiceerde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie