E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Bellevue, 7 juli 1933

Bellevue, 7 Juli.

Beste Jan,

Ingesloten 2 brieven van Simone. Zondag, toen ik daar kwam, was niemand thuis; de verklaring vind je in den eersten brief (met inkt).

Ik denk nu dat die 2 kamers, die ze gehuurd heeft, in verband staan met den meneer waarover al eens kwestie is geweest. In geen geval kan ik toelaten, dat ze Gille daarheen meesleept. Ik schreef Jan Greshoff, die 5 Juli in Brussel zou zijn, maar geen antwoord. Wschl. heeft hij het te druk. Wil jij in dat geval naar Simone gaan (57 rue Charles-Quint) en de zaak verstandig met haar bepraten. Ik loop nu in Parijs de huizen af van de ‘rijkere’ doctoren, om prospectussen in gesloten envelop aan hun concierges af te geven; ik heb absoluut geen geld meer om naar Brussel te gaan. Bep en ik mikken alles precies uit om te kunnen leven. Ik zond Simone nog 800 belg. frs., en ik gaf haar 700; zij heeft deze maand dus nog 1500 frs. gehad. De 28.000 frs. die ik van mijn schoonvader leende (7500, 5000 fransche frs. daarvan gingen in dat doktersboek) zijn 1 Augustus schoon op; en ik wil niets meer leenen, ik kàn dat ook niet meer! - Van het geleende geld is meer dan 13000 frs. naar Simone en Gille gegaan (van Januari tot Augustus), wat ik verder kan doen is dus: 500 frs. 's maands zenden voor het pension van Gille. Ik heb dit Simone alles duidelijk uitgelegd, en in Brussel leek het of ze het begreep; sindsdien zijn die brieven gekomen, waarvan de tweede werkelijk prachtig is.

Ik heb haar nu geschreven dat ik niet ‘poste restante’ wensch te schrijven, en dat ik (d.w.z. Jan Gr. voor mij) zorgen zal voor een kostschool en een behoorlijk adres voor Gille. Maar wil jij nu met haar gaan spreken en haar vragen wat ze denkt te doen? Je zou er mij zeer mee helpen, en jij hebt ook de rust die noodig is voor zoo'n onderhoud.

Ik zou dan ook graag hebben dat je even kennis maakte met den mijnheer in hetzelfde huis, die dol is op Gille. Hij heet Shiell, en woont beneden. Hij kent de heele situatie; je kan dus vrijuit met hem spreken. Het is een bizonder aardige man; - ik heb Simone voorgesteld om Gille bij die menschen in de kost te doen, voor 500 frs. 's maands, als zij dat zouden willen. - Maar in géén geval kan hij mee naar die onbekende oorden, die alleen ‘poste restante’ zijn te bestrijken; je kunt Simone zeggen dat ik in dat geval Gille absoluut van haar afneem, en hem bv. hier in Frankrijk op een kostschool doe. Het kind is mij toegewezen en ik ben voor zijn opvoeding verantwoordelijk.

Het is wel archi-rot om, als je er materieel al zoo voorstaat als ik, nog zulke moreele puzzles te moeten oplossen! - Vanmorgen kwam er nog een brief van mijn schoonzuster uit Indië: haar schoonvader, de eerste man van mijn moeder, verdòmt het om afschriften te sturen van die gevraagde actes, omdat hij buiten alles wil staan. Nu moet het langs een omweg gebeuren. Enfin.

Ik ga vanmiddag weer brievenloopen. Tot hier dus. Het beste!

Je E.

P.S. Bouws schreef een ridicule brief,2786 zooals hij er alleen een te schrijven weet, die hierop neerkwam dat zonder hem Forum niet kon bestaan, dat Zijlstra er zoo over dacht, en dat, alles bijeen genomen, Forum met 1934 maar moest verdwijnen. Ik heb nu geschreven dat dit mij ook verreweg het beste lijkt.

2786D.d. 4 juli 1933, wordt bewaard in het Letterkundig Museum te Den Haag.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie