E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 8 juni 1933

Bellevue, Donderdag.

Beste Jan,

De van der Key = Bourbon, Ludovicus also.2757

Slau schreef een idiote brief2758 aan de redactie van Forum, nogwel via mij, over dat hij vrij was in zijn correspondentie, geen recruut van een Forumcompie enz. Ik begreep er eerst niets van, maar kreeg nu van Bouws uitleg (ik veronderstel: ook jouw bron!) Ik sluit den brief van Bouws in bij een commentaar van mij voor Slau, waar hij misschien zeer nijdig over zal zijn. Tant pis, en desnoods geef ik er de vriendschap aan. Ik verdòm het om die karakterloosheid te verdragen, vooral wanneer de karakterlooze meneer nog op zijn achterste pooten gaat staan. Ik ben bereid om iedereen te laten verrekken en in armoê om te komen, als het moet.

Donker schijnt een ‘woedeuitbarsting’ geloosd te hebben over Uren in zijn Bulletin. Borel komt eerstdaags los in Het Vaderland.2759 Pom las je nu misschien en Van Duinkerken ook? Je weet niet hoe prettig ik het vind, au fond, om zoo uitgerekend àlle fluimen van de Nederl. literatuur zich tegen mij te zien aansluiten. Ik zou het alleen wel prettig vinden als ik de heele rotzooi nog eens van repliek mocht dienen in één stuk. Maar Forum is in dit opzicht ook al ‘gesloten’ voor mij. - Ik schreef, omdat Pannekoek het adres van den voorzitter van de Prov. Pers niet te weten kon komen, aan zekeren Van de Pol van het Delftsche blad,2760 om bewijsnummers van Bep's brieven; als wij die hebben, schrijf ik Bothenius Brouwer een brief waar hij blauw van zal zien, als hij nog eenig eergevoel heeft (ou quelque simulacre de cela); de brief is al klaar. Een copie ervan zal ik je zenden, ook voor Atie!

Bah, wat een rotzooi! - en vooral, omdat ik nu wat je noemt ‘afhankelijk’ ben van al dit journalistiek en ander gespuis. Misschien denkt zoo'n Borel ook nog dat ik hem tegenwoordig met rust laat, omdat Bep voor Het Vaderland schrijft. Een schop in het Panopticum zou ik hem toch graag weer eens toebrengen, ook al bijwijze van protest tegen Slau. - Het Vaderland betaalt anders tegenwoordig heel behoorlijk. Maar Vic plaatst onze stukken niet meer, en het wordt dan ook onnoodig ze te schrijven...

Wat kan ik met Serena Bruchi doen, nu Coenen het mij terugzond? Is er geen ènkel ander blad voor zooiets?

Je schrijft me nog wel voor je weggaat. Hendrik de Vries is een allersympathiekste kerel - wel absoluut ‘weltfremd’, maar hij lijkt op een boer en een engel tegelijk; zooiets als een Groningsche Rimbaud. Hij is gisteravond om 10 uur weer doorgegaan. Vanavond gaan wij met de Van Schendels ‘afscheidsmalen’; het spijt ons erg dat zij weggaan. Vanmiddag begint het werk met de Pia's.

Bep wil met een p genoemd worden.

Hartelijke groeten, ook aan Atie en van deze Bep met een p, de hand van je

E.

2757In Forum 2 (1933) 6 (juni), p. 491-493, had Louis de Bourbon onder het pseudoniem Ludovicus van der Key ‘Onze tragici. Acht vaderlandsche versjes’ gepubliceerd, parodieën op Eric van der Steens Gemengde berichten.
2758Wschl. over het feit dat Slauerhoff verwijten van Ter Braak en/of Bouws had gehoord over het feit dat hij Henri Borel een bedankbrief zond voor diens gunstige bespreking van Het verboden rijk in Het vaderland. Borel zinspeelde hierop in zijn polemiek met Greshoff in Het vaderland van 17 mei 1933.
2759Pas op 5 juli 1933 zou Borel zijn mening geven over Uren met Dirk Coster, door in te stemmen met Nijhoffs oordeel in De gids, dat hij in zijn geheel citeerde.
2760Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie