E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 20 mei 1933

Bellevue, Zaterdagmorgen.

Beste Jan,

Ik heb die Vaderland-historie2721 gelezen. Het is allemaal best, maar ik begrijp nu eens op mijn beurt niet hoe je door kunt gaan met min-of-meer als gelijke te discussieeren met dien schijnheiligen schobbejak! Je leert den man immers nièts, noch de lezers van Het Vaderland; en voor diè lezers, d.w.z. voor alle oude tantes van Den Haag, schrijft die man, dus heeft hij altijd en verpletterend tegen je gelijk. Niet voor niets haalt hij De Douairière aan (als zoo ‘harteloos’); hij heeft 50 jaar huisknecht-psychologie achter zich! Ik vind het werkelijk nogal naïef van je, dat je telkens weer begint. Je bent nu nogmaals de brieschende idioot en hij is de wijze en verstandige kenner van het ‘hoogere’, die ‘niet eens boos op je wordt’. Of dacht je dat anderen dan de oude tantes niet al lang wisten wie Borel is en wat ze over zijn poëziekennis hebben te denken? Of schreef je voor Henri Mayer, die andere tante uit Den Haag?

Waarom ben je eigenlijk weer zoo kwaad geworden? Om een kritiek over Vestdijk? Pas op dat je Vestdijk zelf nu niet overschat. Ik geloof zeker dat hij een curieus en vooral rijk schrijver zal blijken te zijn, maar J.v.N. opperde zijn twijfel over die geweldige dichtersgaven van hem, en ik ben dit geheel met J.v.N. eens. Er is nog altijd geen vergelijking, vind ik, tusschen Vestdijk en Slauerhoff; en de verzen van Henny zijn zeker ook nog een heel stuk beter, alles bijeengenomen. Als je Vestdijk met Theun de Vries vergelijkt, is hij inderdaad stukken boeiender, maar als je zijn talent op zichzelf beschouwt, vind ik er, eerlijk gezegd, een hoop rubbish bij - moeizaam in elkaar gepeuterd - waar ik niets voor voel. Hij heeft (in tegenstelling met Slau) voor mijn gevoel nu wèl veel te veel geschreven, en is absoluut iemand om na keuring uit te geven. Het is me ook al te dikwijls 100% geknutsel, met niet 1% inspiratie. - Maar dat Borel niets van Vestdijk snapt, is goddorie toch alleen maar te hopen! - (Zijn essay over Emily is ‘magistraal’!)

T.V. is hier. Ik zag hem gisteren even in zijn hotel; hij was met zijn vrouw; zij komen om half 1 hier ‘lunchen’. Ik denk toch dat ik tegen den 31en of 1en in Brussel kom. Je bent dan, verkwikt van de Luxemburgsche reis, hoop ik, in Holland terug. En schrijf dan maar vooreerst geen polemieken meer; we hebben dat nu heusch wel genoeg gedaan in dat bezadigde kazenland! Als je werkelijk zoo ziek bent van de rotzooi in Duitschland, schrijf dààr dan over, dat heeft tenminste nog éénig nut. Ik moet je zeggen dat ik voor al deze kunstrelletjes weinig meer voel, bij al het politieke gedoe om ons heen, waar misschien heel ons bestaan van afhangt.

Nu - ga nu maar prettig uit, ik bedoel ‘er uit’ zijn ook, maar niet in het definitieve! Heb je het portret van Malraux nog ontvangen? Hartelijke groeten, ook aan Aty en van Bep;

je E.

P.S. Heb je nu gedacht aan die photo's die ik je vroeg? Je schreef daar met geen woord over; en ik zou ze toch graag hebben, als het kon.

2721N.a.v. Borels kritiek op Vestdijks bundel Verzen in Het vaderland van 7 mei 1933 (ocht.), waarbij ook DP's poëzie werd betrokken, schreef Greshoff een ingezonden stuk in Het vaderland van 17 mei 1933 (av.) onder de titel ‘De heer Borel en de poëzie’. Borel haalde in zijn reactie DP's gedicht ‘De douairière’ aan als voorbeeld van door hem verworpen poëzie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie