E. du Perron
aan
H. Marsman

Bellevue, 18 april 1933

Bellevue, Dinsdag.

Beste Hennie, Hartelijk dank voor je alleraardigste brief. Ik zal met alles rekening houden, en je waarschuwen zoodra we zoo ver zijn. Tot dusver geen bericht van den man die G. verkoopen zou.2678 Als ik het op publ. vendutie gooi, heb ik eind April eerst geld. We'll see. - Die Multatuli-uitgave in 5 kleine deeltjes is niet degeen die ik bedierf (die is grooter en in 10 dln.) maar deze is inderdaad heel geschikt en wschl. niet duur als je hem nog vindt. Ik denk fl. 10. à fl. 15.- misschien wel minder. - Jammer dat het met Querido niet lukte, maar ik dacht het wel. Heerlijk, zoo'n briefje van Alice van Nahuys.2679 Ik zal mijn best doen om me er doorheen te slaan, als mijn moeheid en verwarring over zijn, gaat dat ook wel. Bep is nog erg slap van haar griep. - Nu, ik moet naar Parijs allerlei dingen afdoen, of liever: weer opnemen. Veel hartelijks van ons voor jullie, de hand

van je E.

2678Timmers Verhoeven.
2679Secretaresse van Em. Querido.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie