E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

10 april 1933.

Bellevue, 10 April 1933.

 

Beste Sander,

Ik maakte eenigen tijd geleden kennis met Alexeïeff, die mij bizonder aardig lijkt. Hij zei mij erg gesteld te zijn op een Engelsche ‘House of Usher’ door hem geïllustreerd, dus door jou uitgegeven. Ikzelf kreeg dat nooit van je; als het je dus mogelijk is, zou je mij of hem dan nog een ex. H.C.2652 daarvan kunnen geven? In ieder geval is het voor hèm; de vraag is dus alleen maar of jij het hem geeft of ik.* - Met het oog op toekomstige relaties is het misschien beter als je het hem rechtstreeks zendt. Zijn adres is: A. Alexeïeff, 36 Avenue de Chatillon, Paris. Ik heb hem gezegd dat ik er je om vragen zou; hijzelf scheen het niet te willen doen, ofschoon hij mij vertelde dat je wel eens bij hem geweest was. In dezen crisistijd is hij niet meer getrouwd met Schiffrin, en ‘mag’ hij weer voor anderen werken; ik zeg je dit voor het geval je eens een frontispiece of zoo van hem zou willen hebben, ter afwisseling van onzen John.

Je briefkaart ontving ik, waarvoor dank. Van John hoorde ik dat jullie spoedig apart gaan wonen, wat voor Greet een heele opluchting is.2653 Vertel eens wat van de zaken (waar iedereen nu steen en been over klaagt!) Hier is alles nog steeds even onzeker; ik werk hard, in de hoop er eenig geld mee te maken, maar de crisis maakt alles zoo'n beetje hopeloos, ook in de toekomst. Het ziet er voor ons allen (‘kunstenaars-en-intellectueelen’) prettig uit!

Als Tegenonderzoek klaar is, krijg ik mijn exx. wel, idem voor de Byron. John wil serieus aan de Coleridge beginnen en zou je erover spreken. Hoe staat het met de Nerval? Krijg ik de copy terug? Rodenbach2654 ontving ik. - Ik laat je door Van Kampen rechtstreeks een ex. van de Coster-afslachting sturen, om overbodige porti te vermijden.

Larbaud schijnt nog niet in Parijs te zijn. Tant pis. Gide houdt z.g. communistische betoogen, die zich vnl. tegen de Jodenvervolging in Duitschland keeren, wat ieder ‘burgerlijk literator’ hem na kan doen. Over een oorlog wordt niet meer gesproken; wel neemt men aan (en het lijkt me psychologisch wel juist) dat vriend Hitler de arme Joodjes zoo pest, omdat na al zijn krijgsgeschreeuw toch tegen iemand losgetrokken moest worden, en omdat hij een oorlog elders toch liever niet bekokstooft, vooreerst nog. - Ingesloten tot je ver-maak een portret,2655 niet van de verloving van Lou Cohen met Aaltje de Wind, maar van... zie zelf. Het geeft je toch een sterk vertrouwen in aristocratische waarden, vind ik, zooiets.

Nu, beste groeten, ook aan Greet en voor Bep,

een hand van je E.

2652Hors commerce, d.w.z. niet voor de verkoop bestemd.
*Of geen van ons tweeën, als er voor mij ook geen ex. op overschiet. Hoe is dit boek ‘gegaan’?
2653Stols woonde in bij zijn vader te Maastricht.
2654DP stelde bloemlezingen samen uit het werk van Coleridge, Nerval en Rodenbach; slechts die van Nerval is ooit verschenen.
2655Onbekend om welk portret het gaat.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie