E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 22 februari 1933

Bellevue, 22 Febr.

Beste Jan,

Heel veel dank voor je bemoeienis bij T.V.2555 Ik vind het bizonder aardig dat hij zich zoo ervoor interesseeren wil, en als hij werkelijk zoo eerlijk is als jij zegt (wat ik direct aanneem) is het ook om andere redenen een opluchting voor me! Ik heb hem direct geschreven, met een ‘inleiding’ als door jou bedoeld en hem de inlichtingen gegeven. Moge hij er licht in zien. - Er is een Forum-vergadering in Brussel in de maak; ik kom dan op kosten van Zijlstra over en blijf dan meteen een paar dagen om het een en ander af te doen. Ik heb vrij veel voor den boeg. Hierover mondeling meer. Natuurlijk waarschuw ik tijdig vooruit als ik er aan kom.

Prachtig, dat Kaas van Willem E.! En prachtiger, dat de zaak met Maurice2556 alweer bijgelegd is. Er zijn toch wel erger menschen dan Maurice. - Ik heb verder Aty's kookkunst tegen Bep moeten roemen natuurlijk, nu jij zulke dwaasheden vertelt. Maar de Bep is trotsch als een walküre over die kookprestaties van d'r. Je niet-dicteeren is je allang vergeven. - Menno vindt de Ode aan de Acteurs geslaagd en verwacht veel van de reactie. Brief v. Gans is binnen; niet èrg dom, en vooral, niet onsympathiek. Als de acteurs loskomen, kan het erger zijn. Verder groote engueulade tegen Forum in Boekenschouw door een pater.2557 Et v'là. Hart. groeten en tot later.

Je E.

Dank voor het stuk over Larbaud.2558 Is het mijne nog noodig?

2555H.L. Timmers Verhoeven, die zich t.g.v. DP met de verkoop van Gistoux bemoeide.
2556Greshoff had Roelants' verontwaardiging gewekt door kritische opmerkingen over de Van de Woestijne-huldiging, mede door Roelants, zwager van Van de Woestijne, georganiseerd.
2557J. van Heugten, ‘De dood van het vitalisme?’ In Boekenschouw 26 (1932-'33) 10 (februari), p. 433-437.
2558Niet duidelijk om welk stuk het gaat.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie