E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 23 januari 1933

Bellevue, 23 Jan. (Maandag).

Beste Jan,

Ik vraag volstrekt niet dat Menno op commando mijn stukken goed vindt; ik vraag niet te worden gespaard. Maar de heele binnenhuis-heibel-atmosfeer die telkens weer op dezelfde manier begint bij panopticumpjes van mij, wordt mij te machtig. Je hebt den brief van Menno niet gelezen en weet dus niet op welke toon van ‘superieur belang’ hij de historie, en zijn opinie, behandeld heeft. En dit ‘belang’ hangt mij nu eens compleet de keel uit. Je was er niet bij, toen ik een uur lang tegen Menno en Maurice heb moeten praten over den al of niet gewenschten toon in de Forum-polemiek. De sop is de kool niet waard - d.w.z. deze conflicten telkens weer onder ons. Ik verdòm het om ‘flink’ te zijn tegen Bouws; ik heb er genoeg van; om allerlei redenen en in de eerste plaats, om de herhalingen, genoeg van. En ik trek mij nu definitief uit de Panopticum-rubriek terug, en zal me over je meening betreffende mijn lulligheid, slapzwanzigheid, enz. enz. zien te troosten.

Vanmorgen schreef ik het stuk over de ‘Indépendants’; gisteren voor Vic een stukje over Gide I.2516 Alles even beroerd, maar soit. - Rottier schreef me dat hij op het kasteel zelfs geen bod kreeg. En in de successie hebben nieuwe complicaties, met bijbehoorende kosten natuurlijk, zich voorgedaan: nu moet godbeter't de oude Petel2517 moeten worden ‘geassigneerd’ - voor het geval hij ook nog wat bij mijn moeder had! Ik tracht de zaak te zien als een walgelijke notarissen-comedie die buiten mij om plaats heeft. Als ik Gistoux maar verkoopen kon! Misschien neem ik toch een nieuwe hypotheek, dat geld heb ik dan tenminste altijd nog gehad.

Ik hoop dat je het Brusselsche correspondentschap2518 in de wacht sleept. Hier verder geen nieuws, dan dat Annie2519 weer die zenuwpijnen heeft. Ellendig voor haar; ze is er heelemaal beroerd van. Wij gaan straks naar haar kijken, en vanmiddag komt Pia hier, wat mij een prettig gevoel geeft.*

Met groeten als altijd,

je E.

2516De bespreking van deel I van André Gide's Oeuvres complètes verscheen in de NRC van 29 januari 1933 (ocht.) (Vw 6, p. 56-58).
2517De eerste echtgenoot van DP's moeder, E. van Polanen Petel.
2518Van Het vaderland.
2519Mevr. A. van Schendel-de Boers, die ook in Bellevue woonde.
*Hij was dezen laatsten tijd in Nice, althans aan de Côte d'Azur en wist niet (zeker) dat mijn moeder gestorven is.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie