E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 21 januari 1933

Bellevue, Zaterdag.

Beste Jan,

Mijn post is ‘dik in orde’, vandaag. Gelijk met dezen, gaat uit huis: 1 brief aan Rottier, makelaar, 1 brief aan Bondroit, assuradeur enz., 1 brief aan den notaris, 1 brief aan den commissaris van politie van Meudon, 1 brief aan den Directeur-Général du ministère des Beaux-Arts, en tenslotte 1 brief aan Kramers.2511 - Die verklaring van schrijversschap is noodig voor een reductie op de carte-de-séjour. Het is een infecte snertboel, al dit gedoe van zakelijke onbenulligheid!

Bep zal voor verzending Forum aan Nini zorgen.

Ik kreeg van Menno een krachtige afkeuring over mijn panopticums,2512 althans over het 1e dat hij querulant, kinderachtig, niets dan persoonlijk, etc. vindt. Het 2e vindt hij wel aardig. Daarna kwam er een brief van Bouws, die beide panopticums kinderachtig, onbillijk, enz. vindt, en er, als ik ze niet op raad van Menno intrek, in ieder geval nog met Maurice over wil overleggen. Ik heb nu teruggeschreven dat ik het heele gedoe écoeurant vind, en dat ze me alle panoptica terugzenden, omdat ik mij in die rubriek nu gedisqualificeerd voel. Het wordt mij tè machtig. De schuld zal wel aan mij liggen, ik heb blijkbaar geen haar onderscheidingsvermogen van wat nog betaamt en wat niet. Maar ditmaal, definitief, is de Panopticum-rubriek voor mij afgedaan. We hoeven er zelfs geen ruzie meer over te maken.

Ik ging gisteren naar het Salon des Artistes Indépendants. Ontstellend, dat er in dézen tijd nog zóóveel mislukkelingen met palet en kwast werken en de mesthoop van de kunst helpen vergrooten. Ik schrijf er vandaag met Bep samen over.2513

Dag! veel liefs van huis tot huis;

je E.

- Jacques zit in Scheveningen; kan je me zijn juiste adres opgeven? Hij schreef me, maar ik verscheurde te vroeg de enveloppe waar het adres op stond.

2511Voor zover viel na te gaan, zijn deze brieven niet bewaard.
2512Zie Bw TB-DP 1, p. 413-415.
2513‘De salon der onafhankelijken. Een kijkje op den dag vóór de opening’. In Het vaderland van 25 januari 1933 (av.). Dit stuk was niet ondertekend.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie