E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bellevue, 18 en 19 januari 1933

Beste Sander,

Vandaag eerst werd mij het mysterie onthuld, d.w.z. het 5e ex. van de 2 dln. Cahiers lag in het postkantoor als aangeteekend pak! Alles is dus in orde. Ook de drukproeven zijn hier. Ik stuur je eerstdaags alles terug, maar wou nog wel een volledige revisie als het eenigszins kan, anders wemelt het weer van drukfouten.

Wil je aan Van Schendel zenden: 1 ex. Een Voorbereiding 1 ex. Bij Gebrek en 1 ex. Mikrochaos (de 2 laatste zoonoodig voor mijn rekening)? Dank. Krijg ik ook een ex. van Jany's verhalen,2509 of krijg ik dat van hemzelf? (Ik meen van ja - zei hij jou daar iets van?)

- Terwijl ik je schrijf, komt de post met het boek. ‘In opdracht van den heer A.R.H.’ Toch 1000× dank. Het boek is prachtig van uitvoering.

Nu, Sander, dit alles in haast. Beste groeten van je

E.

Bellevue, Woensdagavond.

Donderdag.

B.S., De proeven gaan gelijk hiermee. Zou je me een groot plezier willen doen: laat dan de 4 blzn.2510 erbij zetten, die ik bij de proeven doe. Het komt den bundel ook ten goede, omdat het een soort band legt tusschen het poëzie-vraagstuk dat telkens behandeld werd, en die revolutie-stukken opeens, en 4 blzn. meer zullen wel niet zoo erg zijn. Honorarium hoef je me ook voor dit deel eerst uit te keeren als de kosten eruit zijn, ik hoop dus dat je het doen zult. (De omvang viel me nogal mee, ik dacht dat er meer was. Het is nu 168 blzn.; + 4 zou dus 172 zijn.)

E.

Als het absoluut niet gaat, stuur me de copy dan direct terug. Maar nogmaals: het is niet alleen een gril van mij, het komt den bundel sterk ten goede, zooals je zelf zien zult, als je even let op het verband. Het geeft ook een oneindig beter slot - nu is het net of het tegen het eind ‘valt’.

2509Tusschen vuur en maan. Maastricht 1932.
2510‘Jean Galmot en Cendrars’. In Tegenonderzoek, p. 145-148 (Vw 6, p. 45-47).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie