E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman:2504 Brussel, 14 januari 1933

Beste Engelman,

Op doortocht naar Parijs schrijf ik je even om je te zeggen dat je me een Tuin van Eros beloofd hebt, dat ik er nog steeds begeerig naar ben, al vrees ik dat de illustrator2505 zich niet onbetuigd heeft gelaten om het geheel zooveel mogelijk te verpesten, dat ik door den dood van mijn moeder ongeveer geruïneerd ben en onmogelijk het boek kan koopen, maar er wel graag een stuk over schrijven zal in Forum.2506 Schrijf me eens een woordje tot geleide van het boekwerk. Mijn adres is: 24 avenue du 11 Novembre, Bellevue (S. et O.), Frankrijk. Geloof me, met hartelijke groeten, steeds gaarne je

EduPerron

2504Briefhoofd: 130 Bd. Aug. Reyers, Schaerbeek (het adres van Greshoff).
2505De eerste druk van Tuin van Eros (Amsterdam 1932) bevatte tekeningen van H.J.M. Wiegersma.
2506‘Aan Ambrosia’. In Forum 2 (1933) 7 (juli), p. 550-555 (Vw 2, p. 583-590).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie