E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Bellevue, 2 januari 1933

Bellevue, 2 Jan.

Zeer geachte heer 's Gravesande,

Het is bizonder aardig van u dat u zoo'n belang blijft stellen in ons journalistiek avontuur; ook mijn vrouw laat u zeggen dat ze het bizonder in u apprecieert. Wij zullen voortgaan ons best te doen in het schoone jaar 1933. Heeft u ontvangen: Paris de Nuit, dat ik Delmas gevraagd had u te zenden? Uw idee om iets te schrijven over B. Wright2495 lijkt òns alleraardigst; wij kunnen hem natuurlijk gemakkelijk opzoeken. Wilt u dat dus met den heer Schilt in orde maken; dan gaat spoedig een brief dààrover naar hem toe. Schrijft u mij over Paris de Nuit, ik wil nl. hebben dat u dàt (ook) krijgt. Stuurt u mij in Januari het stuk dat u over Het Zijden Harnas zult schrijven?2496 Ik eindig nu maar (ik schrijf erg in haast) met ook al het goeds dat men wenschen kan voor de nieuwe periode!

Steeds gaarne uw EdP.

2495‘Op bezoek bij John Buckland Wright’. In Het vaderland van 20 januari 1933 (av.).
2496's-Gravesandes bespreking van Het zijden harnas werd geplaatst in Het vaderland van 15 februari 1933 (av.).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie