E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 15 december 1932

Bellevue, Donderdag.

Beste Henri,

De jonge heer Batten schijnt beter ingelicht te zijn dan ik, want voor zoover ik weet is mijn moeder wel weer sukkelende, maar zoo ernstig is het, geloof ik, niet. Maar de jonge heer Batten is dikwijls heel erg welingelicht.

Virginia Woolf2472 zal ik maar niet koopen; het geld is er niet. Alléén Multatuli, die goede uitgave, en verder wat we bespreken kunnen (om de inkoop-kosten weer goed te maken!) Dus ook allerminst een boek van fl. 17.50 over erotica, of wat dan ook. - Wel graag dat brochuretje van 1 shilling van D.H.L.2473

Het Vale Paard is onontbeerlijk voor een artikel; daarom dat ook graag.

Met beste groeten, steeds je

E.

2472Mogelijk gaat het om The Waves (London 1931).
2473Wschl. D.H. Lawrence, Sex, Literature and Censorship, herdrukt in de gelijknamige bundel essays die in 1955 te Londen verscheen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie