E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 6 september 1932

Gistoux, 6 Sept.

 

 

Beste Sander,

Dank voor eerste Mikro - ziet er alleraardigst uit! Zend me de rest nog hierheen: net als met BGaan E. graag twee Holl. exx. (één voor rekening) en 3 gebonden. Zenden aan Marsman, Ter Braak, Van Nijlen, Van Vriesland, jouwerzijds. -

Hierbij de Kuylerijen2328 terug. Is dat nu alles? Bloedarmoede? Je las zeker niet wat 's mans spitsbroeder Van Duinkerken al veel eerder schreef2329?

Ik stik in de verhuismisère. Schrijf dus niet meer, dan wanneer ik daar al woon, dus ±20 Sept.

Hart. gr. van je

E.

2328In het artikel ‘Bezieling’ (De gemeenschap 8 (1932) 7 (juli), p. 381-385) schreef Kuyle o.m.: ‘Hij [Engelman] heeft een enorme belangstelling voor het bloedarmoedig pogen van lieden als du Perron, en ziet weer te weinig Roomsch, om de lijn Gezelle van Ostayen vast te houden, tegen de Brusselsche mode in.’
2329‘Neocynisme’. In De gemeenschap 8 (1932) 4 (april), p. 233-236.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie