E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Gistoux, 26 augustus 1932

Gistoux, 26 Augustus.

Beste Sander,

We hebben eindelijk een appartement gevonden: heel geschikt en lief gelegen, vlak bij Van Schendel in Bellevue. De straat heet poëtisch maar gecompliceerd: Rue du 11 Novembre 1918. Het nummer is 24. We wonen er vanaf 15 Sept. a.s.

Dank voor de gezonden boeken. Je hebt me te veel exx. gezonden, omdat ik dacht dat ik de bandjes extra moest betalen, maar dat exx. dezelfde bleven die ik anders al kreeg; je zond me echter bandjes + exx. buiten de 10 gewone (ingenaaide) auteurs-exx., zoodat ik nu even goed zelf Vic en Marsman had kunnen ‘bedienen’. Beschouw het ex. voor Vic dan maar als een pers-ex. voor de N.R.C., ikzelf zend hem er nu een particulier, met een briefje. Ook Marsman zal ik schrijven dat hij zijn dubbel ex. bv. aan Jan Engelman geeft, als pers-ex. voor De Nwe Eeuw.

Als je dien bezadigden jongeheer Gabriel Smit een ex. geeft, vraag hem dan bij die gelegenheid ook eens wàt ik aan Coster dank (dat schreef hij n.l. in De Nwe Eeuw,2322 onder een paar prollenmopjes a/h adres van Marsman van Herman de Man, vandaar dat ik er aan denk). Ik ben benieuwd naar de uitlegging dààrvan, die zijn ‘vroede’ brein je te leveren weet!

Met hartelijke groeten, je

E.

2322‘“Paradise lost”’. In DNE774 (23 juni 1932), p. 1229. Smits schreef o.m.: ‘Dirk Coster heeft zeker zijn verdiensten voor de nieuwere Nederlandsche letterkunde gehad, - zelfs voor Du Perron - en deze zijn groot genoeg, dat men hem daarom vele misstappen vergeven zou.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie