E. du Perron
aan
J. Greshoff

Spa, 10 augustus 1932

Spa, 10 Augustus.

Beste Jan,

Als ik die Godius-historie als ‘afgedaan’ beschouwde, zou ik het ook niets erg vinden om te laten publiceeren; maar het vervelende is dat hij nog zoo op Kristiaan Watteyn lijkt, en dat ik, als ik daarna nog eens iets schrijf wat daaraan verwant is, een heele serie Watteyntjes krijg, wat vervelend wordt. Liever benut ik dit Godius-stuk voor iets anders dat ik vroeger of later schrijven zal2296; àls ik het dus publiceer zou het alleen zijn bijwijze van ‘eerste lezing’; maar vind je dat zoo interessant? Waarom moeten allerlei menschen eigenlijk kunnen nagaan hoe uit dit later iets beters ontstaan is? waarvoor die cuisine?

Ik ontving zooeven Morès. 's Mans gezicht viel me heelemaal niet mee; het is mijn tweede teleurstelling, sedert ik Sawinkov liefkreeg; maar eig. is Morès ‘logischer’, qua conterfeitsel, dan Sawinkov, als je erover nadenkt, en zijn gedund haar en het was in zijn snorpunten zou men zich nog anders kunnen denken. Alles bij elkaar genomen geloof ik dat het een moedig maar geborneerd man was, een heldhaftige dragonder-officier, die in voor zoo iemand rare situaties geraakt is. Pia vindt èn Morès èn Drumont2297 idioot; voor mij hebben ze toch iets sympathieks, maar heelemaal ‘bon genre’ zijn ze allerminst. (En Drumont dan nog meer dan Morès!)

Ik kijk nu af en toe in de mémoires van de général baron de Marbot, die door Conan Doyle zoo bewonderd worden. Hier en daar wel aardig, geloof ik. Maar ik zou ze niet lezen, als ze Conan Doyle niet geïnspireerd hadden tot zijn creatie van Brigadier Gérard,2298 die een van mijn liefste jeugdvrienden was.

Kan je niet, met Atie, nu hier komen, vóór je naar Luxemb.2299 gaat? Wij zouden dat erg gezellig vinden; en dat niet alleen, maar 24 Aug. zitten we hier niet meer. We gaan 15 of 16 Aug. naar Parijs, en denken 27 Aug. voor 2 of 3 dagen in Gistoux te zijn, omdat mijn moeder de 28e jarig is. Daarna gaat Bep wat naar Holland. Ons plan is om tegen 15 Sept. ons in of om Parijs te installeeren; wij gaan nu dan vast uitkijken wààr. - Kan je niet nu (bv. Vrijdag) hier komen, een avond hier overblijven, en dan bv. Zaterdag van hier naar Luxemb. doorgaan? Dit hotel is niet duur; anders zijn er nog vele hotels in de buurt, om één avond in te slapen. Als je ervoor voelt, telegrafeer ons dan je aankomst.

Bouws wou Coster III splitsen, omdat dat stuk 27 blzn groot is. Ik heb protest aangeteekend, om vele redenen. Ik denk wel dat het helpen zal.

Verder van hier ook niet veel nieuws. Ik schreef verscheidene panopticumpjes: 1. over Livre de mes Fils van Doumer2300; 2. over een bezoek van zekere mevr. Kuiper-de Jong bij Emil Ludwig2301; 3. over een auteur die productief wordt2302; 4. over de heeren Colmjon en Verbraeck (dit laatste eerst voor December).2303 Heb ik je al gezegd hoe voortreffelijk wij je stuk in Gr.Nederland2304 vonden? Bep vindt die Van Duinkerken nog altijd een aarts-idioot dat hij over dat ééne voorbeeldje zoo los kwam. Las je in de N.R.Ct. een stuk van Vic over de mémoires van Alexander Cohen?2305 Uitstekend! en waar die meneer Cohen (die nu werkelijk het type is van een geborneerde querulant) het ruimschoots mee doen kan. Er stonden ook uitstekende opmerkingen in over waarom een autobiographie interessant kan zijn.

Menno werkt in Eibergen hevig aan Dumay, dat hij tegen 20 Aug. af denkt te hebben. Wat een benijdenswaardig werker toch! Wanneer zet jij je roman voort?

Nu, beste Jan, tot ziens hopen we vurig, en anders: goede reis naar Luxemburg en tot later. Hartelijke groeten, ook aan Atie en van Bep, de poot van je

E.

P.S. Bep en ik waren gisteren den heelen dag in een romantisch woud (absoluut gravure 1830, behalve wij dan!); wij zaten lang op een bank in de ‘feuillée Jules Janin’ en keerden in Spa terug langs een beekje, zijnde de ‘promenade Meyerbeer’. Hè!

2306 Vanmorgen je briefkaart. Ja, vraag aan Meulenhoff, Van Kampen, wie je wilt. Veel dank! Het zou toch belabberd zijn als de Uren niet in boekvorm uitkwamen.

Met Boucher ben ik in onderhandeling!

E.

2296Een fragment zou later deel uitmaken van het Het land van herkomst.
2297Frans schrijver en journalist, vooral bekend geworden door zijn antisemitische boek La France Juive (1886) en het door hem in 1892 opgerichte polemische blad La libre parole, dat een grote rol speelde in de zaak Dreyfus.
2298Exploits of Brigadier Gérard (zie Vw 5, p. 44).
2299Greshoff logeerde herhaaldelijk bij zijn Luxemburgse vriend, de schilder Joseph de Kutter.
2300‘Het domste boek van de wereld’ in Forum 1 (1932) 9 (september), p. 605-607. (Vw 2, p. 458-460).
2301‘De tee van Ludwig’ n.a.v. Emil Ludwig, Gespräche mit Mussolini en een interview van mevr. C. Kuiper-de Jongh met Ludwig in de NRC van 28 juni 1932, in Forum 1 (1932) 10 (oktober), p. 659-661. (Vw 2, p. 462-466).
2302‘De geredde loopbaan’ in Forum 1 (1932) 11 (november), p. 744. (Vw 2, p. 466-467).
2303Niet gepubliceerd.
2304In zijn stuk ‘De jeugd in de literatuur’ in GN 30 (1932) 7 (juli), p. 77-88 nam Greshoff stelling tegen die leraren die in het literatuuronderwijs een ‘goeddoode Vondel’ zo veel rustiger vonden dan een ‘brutaal levende Du Perron’. In De tijd van 7 juli 1932 reageerde een anonymus (van wie DP aannam dat het Van Duinkerken was) met de opmerking dat de grammofoon van DP niet zo moeilijk te bespelen was, maar dat de piano van Vondel meer behendigheid vereiste omdat er ziel in dat instrument zat.
2305In de NRC van 28 juni 1932 werd In opstand besproken.
2306Tekst op envelop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie