E. du Perron
aan
J. Greshoff

Spa, 5 augustus 19322284

Beste Jan, Ik merk dat ik op een briefje van je nog niet heb geantwoord. Ziehier: 1. Bep heeft nog geen enkel berichtje van Coenen. 2. Menno is weer nr Eibergen en zijn Adwaita2285 is in Rotterdam. 3. Kan je mij alsjeblieft dat boek over Morès2286 zenden? (of geef me op hoe de schrijver heet). 4. Ik lees Nietzsche, de beginschrifturen vallen heelemaal niet mee. - En tot slot, heb je nu mijn briefkaart en je gedicht in envelop ontvangen? Veel hartelijks ook voor Aty en Neel Doff2287, steeds je

E.

2284Prentbriefkaart: foto van Intérieur du Pouhon, Spa.
2285Pseudoniem van de dichter J.A. dèr Mouw en in het Sanskriet letterlijk ‘het niet-twee-zijn’; hier doelt het wschl. op Ter Braaks verloofde Ant Faber.
2286De avonturier A.A.M.V. Morès, markies de Manca de Vallombrosa.
2287Greshoff logeerde bij Neel Doff in Genck.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie