E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 19 juli 1932

Gistoux, Dinsdag

Beste Henri,

Op het punt om met de auto weg te rijden, krijg ik je briefje nog - waarop ik snel antwoord. Look here, het is voor mij van het grootste belang een goed en frisch exemplaar van Multatuli te hebben; liever fl.30.- voor een goed exemplaar, dan fl.5. voor een verfomfaaid. Stuur die zangeres haar geapprecieerde auteur dus alsjeblieft terug,2244 en laat ons dan maar weer wachten op een wèl goede aanbieding. - Vanavond ben ik in Melreux, maar langer dan 4 of 5 dagen zal ik er wel niet blijven, tenslotte wordt het wel zooiets als Bouillon (bij de Fransche grens). - Voor dat Duitsche boek2245 is jouw oplossing best; je krijgt dat voorschot per keerende post, zoodra ik weet hoeveel het precies is. Jan tegen Timmermans wordt ook een ‘terugkeerend verschijnsel’.2246 - Arme Beversen! Als je weer naar hem toegaat, doe hem dan mijn hartelijke groeten en zeg hem dat ik niet begrijpen kan hoe hij ruzie zou krijgen met de menschen.2247 Tot nader, misschien gauw een prentkaart uit de Ardennen. Veel hart. groeten van je

E.

2244Mayer schreef op 18 juli 1932 aan DP:‘Ik heb die Multatuli laten komen, en mooi is het niet. De vorige bezitster, de zangeres Anna Kappel, heeft het werk blijkbaar naar waarde geschat’.
2245Niet duidelijk welk boek DP hier bedoelt.
224618 juli schreef Mayer DP dat Greshoff de voorgaande dag bij hem op bezoek was geweest, en bij die gelegenheid Timmermans ‘radicaal’ had afgemaakt.
2247Mayer had geschreven dat Beversen, die ziek was, eigenlijk op doktersadvies in Duitsland moest gaan kuren, maar niet wilde, uit vrees ruzie te krijgen met de mensen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie