E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 7 juli 1932

Gistoux, 7 Juli '32.

Beste Henri,

Waarom kreeg ik geen antwoord op mijn brief over La Double Méprise? Ben je soms met vacantie? (in dat geval krijg ik zeker ook nù pas antwoord over een maand of zoo). Op de bonnefooi stuur ik je vandaag toch, maar aangeteekend, 4 dln. van Sterne, uitgegeven door the Cockerill Press, n.l. 3 dln Tristram Shandy en 1 deel Sentimental Journey, met etsen van Laboureur.2224 Een duur boekwerk, dat alleen bij inteekening verkrijgbaar was, meen ik, en dat ik een goed jaar geleden van Sander overnam, toen die in een moeilijk oogenblik was.* Ik bied het je aan, voor de zaak of ter verkoop; in het eerste geval kan je het met mijn schuld verrekenen. Ik geloof dat ik nu ± 65 gldn. schuldig ben; geef me voor deze boeken liefst zooveel je kan, want ik scheid er ongaarne van; - aan den anderen kant heb ik ze ook niet in zoo'n mooie uitgave noodig, dus vooruit dan maar! - Als je wèl in Den Haag bent, schrijf me dan even; ook of er nog werk wordt gemaakt van die Multatuli. - Het gaat hier met mijn moeder veel beter, maar de rotzaken houden me op, ofschoon we ernaar snakken om weer weg te gaan, ofschoon voorloopig niet naar Parijs, maar ergens naar de Ardennen. Nieuws is er niet, en tot schrijven heb ik absoluut niet de ware lust; misschien is die wel voorgoed weg! - en dan zijn de Uren met Dirk mijn zwanenzang. Nu, laat wat hooren, vooral nieuws, als dat er is. Met hartelijke groeten, steeds je

E.

2224Lawrence Sterne, The life & opinions of Tristram Shandy. With engravings by J.E. Laboureur. 3 vol. Golden Cockerel Press: Walsham Saint Lawrence, 1929; id., A sentimental Journey through France and Italy. With six engravings by J.E. Laboureur. Golden Cockerel Press: Walsham Saint Lawrence, 1929.
*Misschien kan je de ‘inkoopsprijs’ zelf wel ergens nakijken, ik betaalde er, meen ik, 1000 frs. voor, en het werk zal wel geheel uitverkocht zijn, dus niet in waarde verminderd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie