E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Brussel, 25 december 1931

Zeer geachte Heer 's Gravesande,

Inderdaad is het heelemaal niet gek dat de redactie mijn gedicht minder geschikt vindt, van kwalijk nemen dus geen sprake. Mocht het echter nog te vinden zijn, dan had ik het graag terug; want ik heb er geen copy van en kan het niet heelemaal uit hoofd reconstrueeren. Ook de voetnoot leek mij nogal gelukkig in de lezing die u heeft. Zou u mij het ms. dus kunnen terugsturen? Mocht u er persoonlijk op gesteld zijn, dan stuur ik het u terug - of liever, dan zend ik u ervoor in de plaats bijgaand curiosum,2049 dat welhaast nog minder in de lijn van Het Vaderland zal liggen*

Als u mij omgaand die copy stuurt, vindt u mij nog hier. Anders, voor alle zekerheid, c/o A.A.M. Stols, Warmoesberg 13, Brussel. (Het is n.l. tòch bestemd voor Helikon.)

Met beste groeten, steeds gaarne uw

EduPerron

Brussel, Kerstmis '31.

2049Niet duidelijk om welk gedicht het gaat.
*U kunt mij natuurlijk ook een copy zenden, getypt bv., als u het ms. graag houdt, mogelijk voor uw bibliophielencollectie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie