E. du Perron
aan
J. Greshoff

Den Haag 20 of 27 november 1931

Den Haag, Vrijdag.

Beste Jan,

Hiermee tegelijk, of uiterlijk morgen, zend ik je de drukproeven.

Ik vind de keuze in Voetzoekers veel minder dan in de Spijkers; ik geloof dat je beter had gedaan met méér uit de copy voor Breuer over te nemen, en minder van de latere stukjes hierin (over hedendaagsche literatuur). Dit boek is ook wel èrg actueel-polemisch, en minder gevarieerd dan het vorige. Maar enfin...

Ingesloten 20 fr.franken waarvoor ik graag zou hebben dat je voor me kocht 1 ex. van Perles de la Poésie Slave, traduites par Henri Grégoire, éd. Librairie Bénard, Liège (illustrations d'Eric Wansart). Tot dusver heb ik het alleen kunnen krijgen bij Lamertin, hoek van de Mont. de la Cour, tegenover Ravenstein, je weet wel. Als ze het daar niet hebben, bestellen ze het.* Wil je het mij zoo spoedig mogelijk opzenden?

Dank! Hartelijke groeten, ook aan Aty,

steeds je Ed.

*Misschien is de librairie Bénard te Liège al lang opgedoekt, maar weten zij waar het dépot is van dat boek. Bestel het dus niet elders.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie