E. du Perron
aan
C. van Wessem

Den Haag 8 september 1931

Den Haag, Dinsdagavond.

Beste Constant,

Je brief bereikte mij in Gistoux even voor het vertrek der Marslieden; ik weet niet of het een antwoord was op mijn schrijven of een brief die dit schrijven eenvoudigweg heeft gekruist. In ieder geval kan ik je nu dit wel zeggen: het nieuwe tijdschrift komt 1 Jan. uit; ik ben naar Holland gekomen om het contract te teekenen, welke gewichtige gebeurtenis morgenavond plaats heeft.1974

Wat je in je schrijven bedoelt met ‘defectie in den rug’ is mij onduidelijk. Van wie komt deze ‘defectie’? van Marsman? van Bouws? van mij? - mysterie. Marsman heeft zich onmiddellijk met je in verbinding gesteld; Bouws heeft, na de mislukking van het V.B.-plan, op verzoek van Menno en mij, zich met Zijlstra verstaan over een nieuw tijdschrift - een plan dat overigens reeds bestond vóór het idee van de uitbreiding der V.B. Er is dus doodeenvoudig een nieuw geval opgezet, niet in je rug, maar onafhankelijk vanjou, Binnendijk en zelfs Marsman, die alleen eerder op de hoogte was, omdat hij in Gistoux zat toen Bouws mij schreef dat hij goede hoop van slagen had.

Ik geloof dus dat het onnoodig is de zaken te dramatiseeren. Het idee om de V.B. op te doeken, met het oog op een versnippering van krachten, komt in de 1e plaats van Marsman, die het jou ronduit en zelfs eenigszins voorbarig schreef. Dus....? - In ieder geval komt het hierop neer: het nieuwe tijdschrift zal hoogstwschl. Forum heeten (morgen te bepalen) en als redacteuren hebben: Menno, mij en wschl. Maurice Roelants; Bouws is secretaris der redactie, zonder stem. Ik vind dit laatste zelfs zéér bescheiden, aangezien het qua werk niet weinig is wat hij ervoor moet doen, en aangezien hij, veel meer dan Menno of ik, alle moeite heeft gedaan voor de oprichting, en de bestaande bezwaren, etc. heeft overwonnen. Wij beginnen met den roman van Slau te publicceren.1975 Als de V.B. ophouden te bestaan, en jij lust zou hebben je roman Een Vuistslag in ons blad te zetten, is het in principe van onzen kant: heel graag. Blijven de V.B. daarentegen wèl bestaan, dan zal je wschl. je copy voor je eigen tijdschrift behouden? Laat mij eens hooren hoe je plannen zijn. Op je medewerking wordt door ons veel prijs gesteld.

Excuseer deze tijdschriftleiders-toon, maar éénmaal is geen regel en ik geloof dat het beter is in dit geval ons standpunt zoo zakelijk mogelijk te bepalen. Marsman heeft actieve medewerking beloofd en voor het 1e nr. twee verzen afgestaan.

Met hartelijke groeten, je

Eddy

Schrijf mij omgaand a/h adres van Dr. de Roos, Koningin Wilhelminalaan 19, Voorburg (Den Haag). Ik weet niet hoe lang ik nog in dit land blijf.

1974Dit zou pas 24 september gebeuren.
1975Het verboden rijk verscheen in de eerste negen afleveringen van Forum.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie