E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Gistoux, 29 augustus 1931

Gistoux, Zaterdag.

Beste Wynand,

Hierbij dan het stuk van Paul Méral, dat je bevallen zal, hoop ik, al is het wat ‘algemeen’ voor een bespreking van een bepaald boek. Maar zoo doet men het tegenwoordig immers slag op slag. Als je er een mooi portret van Trotsky bij doet, is alles wel weer goed; hierbij een teekening van Annenkoff.

Zoodra Man tegen Man uit is, schrijf ik voor D.G.W. een artikel over het tegenwoordige essay, d.w.z. Kort Geding, de 2 bundels van Ter Braak, den bundel van Binnendijk, zelfs dien van Anth. Donker. Ook Savinkov kan je krijgen, maar ongelukkigerwijs kan niemand mij het boek bezorgen dat ik daarvoor nog noodig heb. Bovendien wacht ik liever even tot ook de biografie door Rost uit is.

D.G.W. wordt anders aardig rood zou men zoo zeggen. Zou je het maar niet weer eens gaan zoeken bij de esperanto-auteuren?1966

Met hart. groet, je

Eddy

Herman de Guchtenaere is de werkelijke naam van Paul Méral (hij is een Gentenaar). Vind-je Méral mooier, zet dàt er dan onder. Voor de betaling is zijn adres: M. Paul Méral, 24 rue du Vallon, St. Josse, Bruxelles. Zend mij de drukproeven.

1966In jaargang 28 (1929) van DGW verscheen een artikelenserie van M.G. Kramers over ‘De litteratuur in Esperanto’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie