E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 28 augustus 1931

Gistoux, 28 Augustus '31

Beste Fred,

Annie is hier en heeft me je brief gegeven: je bent wel èrg uit over Een V.! Enfin, het streelt mijn ijdele hart. Ook Coster is afgemaakt; misschien ook wel in den zin dien jij bedoelt. (173 blzn. over dezen humanitarist!) Je begrijpt dat ik, vooral nu het weêr beter wordt, weinig lust heb in briefschrijverij.

Er is een uitstekende editie van Villon, met alleraardigste oude plaatjes, van La Sirène, en niet duur: ±fl.2.- Ikzelf heb deze uitgave en zou geen andere willen hebben.

Serenade's zijn er nog zooveel als je wilt. Maak je daarover dus niet bezorgd.

Dank voor Couperus.

Je trekt rare conclusies uit het feit dat men zich met snorren tooit.1958 Moet de ‘muze’ dààrom vluchten? Wacht tot je het Démasqué der Schoonheid èn Uren met Dirk Coster gelezen hebt, die in dezen zelfden tijd ontstonden! Integendeel, de muze smeert 'm, als de dichters met ernstige fronsblikken op hun photo's staan, als Henri Bruning in Erts I.1959 You can lay to that.

Pas op voor de meisjes, die je maar ‘eenigszins’ bemint. Voordat je het weet, beminnen zij je zoo, dat je onherroepelijk blijft hangen. - Wat de geperverteerde gevoelens van den heer Van Welie1960 betreft, ze interesseeren mij uiteraard even weinig als de heele man mij interesseert. C'est le grand-style pompier 's Gravenhageoise, die meneer; die papen en generaals en ministers schildert. Een handig fabrikant in de nette kunst.

Veel dank voor nog gesignaleerde drukfouten. Het is afschuwelijk, zoo beroerd als ik dit boek heb gecorrigeerd. Verbeter ze in je exemplaar, please.

Tot ziens in September, hartelijke groeten van je

EduP.

Je limerick wordt geplaatst; ik heb Marsman de ware toedracht van de zaak maar verteld, dat leek mij eerlijker.

- Pag 167 mag je gerust een t zetten achter ‘wil’, maar absoluut noodig lijkt het mij hier niet. Tenzij misschien voor de ‘muziek’, zou Ter Braak zeggen. - Op blz. 168 staat ook nog ‘idere’ avond, wat ook een fout is, maar de ontbrekende e is hier bijna niet tusschen te zetten (of deed ik het toch?)

Je hebt de groeten van Marsman, die gisteren lange gesprekken met Annie had, en verder in het Pension Bon Accueil naast ons, aan een nieuwen roman1961 werkt. - Dank voor de gelukwenschen met mijn moeders verjaardag, ook namens haarzelf.

(Je ziet, er is nog een heele staart aan dezen brief gekomen.)

1958Toespeling op de foto van DP en Ter Braak, genomen op Gistoux, waarop beiden zijn te zien met valse snorren, DP à la Nietzsche. Zie Menno ter Braak (Schrijversprentenboek 5). Amsterdam 1961, p. 19.
1959Henri Bruning, ‘Voor moeder’. In Erts 1926.
1960In De nieuwe gids van augustus 1931 had Batten ‘Notities bij het portret van Louis Couperus geschilderd door Antoon van Welie’ geschreven, waarvoor hij de schilder had bezocht.
1961De dood van Angèle Degroux.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie