E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Gistoux, 26 juli 1931

Gistoux, Zondagmiddag.

B.F. - In haast dit antwoord.

Dank voor Elzevier's(retour) - ik weet tòch weer niet of ik dat stuk wel schrijven zal, dit zal geheel afhangen van een ‘bui’ - voor je kritiek op Parochie, voor het stuk van Campert,1915 enz. Maar mijn ingezonden in Het Vaderland zond je niet. Doe dat dus nog, als je het terugvinden kunt; ik ben er benieuwd naar, het te zien.

Zend me begin Aug. 2 deeltjes Couperus tegelijk. Telkens maar 2 tegelijk!

Van Oudshoorn heet in werkelijkheid Feylbrief en geniet van zeer intelligente menschen bewondering en waardeering, zoo van Victor van Vriesland.

Nu je desiderata. - Rimbaud1916 is, als ik mij niet vergis, uitverkocht; maar onder ons, je zou gèk zijn als je deze uitgave van fl.18.- kocht, terwijl er een heele behoorlijke uitgave bestaat van de Mercure de France voor fl.2.- ongeveer. Het portret van Rimbaud door Buck-land Wright hoeft je niet te verleiden, dat lijkt niets; en meer op Stols dan op Rimbaud! De toegevoegde stukken zijn niet van de beste: Les Stupra is ‘pornographisch’ en op de 2 laatste terzinen na van het laatste sonnet vrijwel zeker niet van Rimbaud, Un Coeur sous une soutane is nogal grappig, maar verre van onmisbaar. Ce qu'on dit au poète... is een lang, maar vrij vervelend gedicht. En dat is alles wat hier bij gezet is. Koop de Mercure-uitgave, en heb meer plezier van je andere 16-of 10-pop!

Greshoff's Spijkers met Koppen zijn uit. Een 2e deel is ter perse, geheeten Voetzoekers.

Je verheerlijkte bespreking van zijn lezing gaf ik hem door. Hij is nu weer in Br. terug.

Een Voorbereiding zal ik je zenden met een mooi lichtgroen omslag. Is op komst. Nog éven geduld!

De Lokstem van Van Nijlen moet je niet koopen; wacht op een uitgave van zijn volledige gedichten,1917 die voor weinig geld bij Stols uit zal komen - volgend jaar misschien - tòt De Vogel Phoenix. - Ook van Greshoff komt volgend jaar hoogstwschl. een bundel volledige, en met zorg herziene gedichten uit.1918 Dus laat al die plaquetjes met rust... De Mengelstoffen zijn niet bij Stols uitgegeven, maar bij zijn vader, die als medefirmant heeft: de heer Boosten, en waar dus de korting niet te krijgen is, vrees ik. Uren is een vervelend boekje, waar Greshoff zelf niets meer voor voelt, een beetje pretentieuze reis-notities. Schrijf me dus beetje bij beetje wat je wilt, dan zal ik er met Stols over praten. Maar niet zoo'n heele lijst tegelijk, want dan wordt het tòch niets. - Mijn boeken kan je schrappen, die zend ik je in de herziene drukken, een voor een; volgend jaar Bij Gebr. aan Ernst en Mikrochaos, enz. Van Campert is De Bron of misschien Het Verliefde Lied, ik weet het zelf al niet meer, het beste; maar je kunt ook dààrvoor wel wat beters nemen, dunkt me. Altijd wel wat beters; of is het voor een ‘collectie’? Als je het inane geleuter van Schwenke over Ex Libris1919 koopt, ben je heelemààl geschift!

Als je voor iedere maand fl.10.- of fl.5. op zij kon leggen en mij die zond, koop ik gewoonweg telkens wat je er voor hebben wilt bij Stols; is dat niet het eenvoudigst? Dan kan je er zelf ook mee uitscheiden wanneer je wilt en zit niet vast als je het misschien allang betreurt.

Enfin, hierover nader. Ik zal Stols zeggen je verzen te plaatsen of terug te sturen (maar hij is nu in Maastricht). Hart. groeten van je

EduP.

1915Niet teruggevonden.
1916Arthur Rimbaud, Oeuvres complètes. Ed. Pascal Pia. z.p. (The Halcyon Press, A.A.M. Stols) 1931.
1917Gedichten 1904-1938. Maastricht 1938.
1918Gedichten 1907-1934. 's-Gravenhage 1934.
1919Johan Schwencke, De Nederlandsche ex libris-kunst. Maastricht 1929.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie