E. du Perron
aan
H. Marsman

Gistoux, 10 juli 1931

Gistoux, Vrijdagavond.

Beste Hennie,

Een heel pak uit Vriend of Vijand werd mij door Stols teruggestuurd, omdat de tien vel die hij per deel geven wil, door mij reeds met een vel overschreden werd. Ik merk nu opeens dat ik veel te veel ook heb voor het 3e deel; vooral nu het overtollige van het 2e er bij komt. Ik breng morgen de copie bij Stols.

Jou stuur ik eerstdaags de proeven van al wat je nog hebben moet uit Vriend of Vijand. In deel III komt het volgende:

1. Art. over Carnaval der Burgers. 2. Stuk over Menno's stuk over Havelaar, verdediging van Bloem eigenlijk. 3. een stuk dat in D.G.W. heeft gestaan tegen een bespreking van Saturnus door Marnix Gijsen.1895 4. Losse aanteekeningen over Greshoff, Binnendijk, Van den Bergh. 5. Een stuk over Greshoff (geheim nog!) 6. Aanteekeningen over La Voie Royale van Malraux. 7. Idem over Adelaide, Sade, Stendhal (en jou), Conan Doyle, etc. (Deze stukken zond je mij via Van Wessem terug als ongeschikt voor de V.Bl.) - Tweede Cahier: 1. Gesprek over Slauerhoff. 2. Naschrift daarop. 3. Brief daarover - voortzetting en uitbreiding. 4. Nog een reprise, meer over Van de Woestijne, Leopold en de dichterij van het ‘verhevene’ soort. - Derde Cahier: 1. Het stuk in D.G.W. over den bundel van Bijleveld en tegen Pom. 2. Het stuk over epigonisme en poëzie, dat voorin De Nwe Eeuw heeft gestaan. 3. De ‘herinneringen’ aan jou, die je in ms. las. 4. Vervolg van het debat over poëzie en epigonisme, met de slotaanteekeningen die je ook kent. 5. Stuk over Galmot en Cendrars (Rhum) in het Cr. Bulletin. 6. Mijn ‘brief’ aan Coster.1896

Ik geloof dat je zoo ook een duidelijk beeld hebt van mijn ‘literaire activiteit’ in dezen 3en bundel!

Wacht nu op de proeven. Je hebt ze spoedig.

Hartelijke groeten van je

E.

Maak je stuk niet te lang; anders bromt Stols weer over extra-kosten! Een pag. of 8-10 in ms. hoogstens. Tenzij.... enfin, hou hier rekening mee, voor zoover dat gaat.

Morgen is Menno hier!

1895Niet in Tegenonderzoek opgenomen.
1896Deze werd vervangen door het stuk over revolutionaire poëzie.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie