E. du Perron
aan
C. van Wessem

Gistoux, 4 mei 1931

Gistoux, 4 Mei.

Beste Constant,

Er heeft zich een misverstand voorgedaan. Ik had je n.l. de enveloppe gezonden,1754 maar omdat ik er geen andere had van datzelfde formaat, heb ik gewoon een stuk papier op dezelfde enveloppe geplakt, met jouw adres er op. Of nu mijn lijm niet goed was, of een postbeambte een handje geholpen heeft, mijn papier schijnt er onderweg glad afgevallen te zijn, en het oude adres, het mijne in jouw hand, kwam weer boven. En men bezorgde blijkbaar mij het pakje terug, zonder dat het bij jou geweest was! Vandaar dat er niets in de volgorde veranderd was, vandaar dat ik geloofde dat jij me dat op die wijze razend snel teruggeketst had, wat ik matig aardig vond!

Voilà.

Ik ontving nu je brief en de 2 stukken. De volgorde is nu zoo1755:

I. Lampions. II. Optocht in den Avond. III. Het Barokke Leven. IV. Drie kleine Doodenmarschen. V. De Necromant. VI. Exit Scarbo. VII. Sier der Deernen. VIII. Adelaïde. IX. De Dood v. Aspasia Citroen. X. Florence (?). XI. Het Chin. Penseel. XII. La Gitana. XIII. Elegieën. XIV. Vasteland-Idyllen. XV. Het Bronzen Wonder. XVI. De Clown en De Fantast. XVII. Het Idee. XVIII. Het variété varieert zichzelf. XIX. Duel der Oude Generaals. XX. Manon-dialoog. XXI. Faust en de Bloemen. XXII. Chimaeren. XXIII. Dagboek van Maitland.

Vind je het zoo goed? Geef anders aan wat er volgens jou in veranderd moet worden.

Het stuk over Frederik schrijf je wel in een goede bui. Ik wacht met geduld, overhaast je niet.

Met de ‘latere dingen’ bedoelde ik niet: Nutt. Verzet (dat iedereen beter vindt), maar De Onzekeren (d.w.z. dat Godius-fragment). Dat is volgens sommigen minder goed dan Kristiaan Watteyn.

Stols spreekt reeds over een nieuwe reeks genre ‘Luchtkasteelen’, omdat de vorige zoo goed ging.

Van hier geen nieuws. Als je voorbij komt, waarschuw dan tijdig; wellicht is er kans - als mijn moeder niet te ziek is of zoo - dat je hier kunt logeeren. Ben je alleen of met je vrouw? Ik ben eind Mei hoogstwschl. nog in Gistoux.

Later meer en beter. Beste groeten van je

E

Ik zend je gelijk hiermee 1 ex. Voor kleine Parochie, dat eindelijk uit is.

1754Zie het P.S. bij 826.
1755In de definitieve versie van De fantasie-stukken van Frederik Chasalle ontbraken: ‘De necromant’, ‘Adelaïde’, ‘Florence’, ‘De clown’, ‘De fantast’ en ‘Manon-dialoog’. Wel werden nog opgenomen: ‘Hallali’, ‘Visite aan Jean l'Oiseleur’ en ‘Negerliedjes I, II en III’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie