E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 2 maart 1931

Brussel, 2 Maart

Beste Henri,

Zebedeüs1585 kwam behouden binnen; maar vergeet niet mij het nr. van Elzevier te bezorgen met het geïll. artikel van H.v. Booven over Couperus erin! (was het niet Maart '29?)1586

Verder wou ik eenige vreemde werkjes van je ontvangen. Wil je bij de antiquariaats-afd. of elders eens informeeren of ze niet bezitten: de verzamelde werken van W.A. van Rees - in 3 dln., ik meen uitgeg. bij Tjeenk Willink -, n.l. Toontje Poland, Vermeulen Krieger, Herinneringen v.e. Indisch Officier, etc. Verder, van Annie Foore: Bogoriana. Verder, wat ze hebben van Maurits.

Niet alles opeens zenden, maar eerst informeeren en vragen naar de prijs.

De gramofoonplaten bracht ik veilig over, - ofschoon niet zonder gemoerneuk met de douane te Esschen. Als ik weer in Holland kom, breng ik je 2 pakjes Laurens no 17.1587

Kom je niet eens hier?

Hart. gr. van je

E

Heb je flink gegriezeld bij ‘Van het Westen niets bizonders’ (flauwe kul van Pom)?1588

Heb je De Nieuwe Eeuw1589 gezien? Boordevol!!!

1585Jacobus van Looy, De wonderlijke avonturen van Zebedeus (1910).
1586Henri van Booven, ‘De jonge Couperus terug in Nederland’, in Elseviers geïllustreerd maandschrift 39 (1929).
1587Een vooroorlogs sigarettemerk.
1588In de rubriek ‘Van de redactie’ in De gids 95 (1931) deel I, p. 149-152 was een niet ondertekend stuk opgenomen n.a.v. de verfilming van Remarque's roman Im Westen nichts Neues. Over de film werd o.a. opgemerkt: ‘Voor elk land dat aan den oorlog deelnam, moet dit schouwspel eenvoudig afzichtelijk zijn’. De schrijver vroeg zich daarom af: ‘Is het zedelijk om rondom een bloedig slagveld kogelvrije tribunes te bouwen en deze à raison van fl.1. - open te stellen?’ Of Nijhoff, destijds redacteur van De gids, het stuk werkelijk geschreven heeft, valt niet uit te maken.
1589Met DP's artikel ‘Over het “kreatieve” in onze nieuwe poëzie’ (26 februari 1931).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie