E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 15 februari 1931

Brussel, Zondag.

Beste Henri,

Dank voor Vondels en Het Verlangen van Jacques. - Vandaag het stukje uit Opw. Wegen. Inderdaad nogal fel voor een christelijke sinjeur. Kan je me opgeven wie het stuk onderteekend heeft, of is het wéér anoniem? Kan je me ook het adres van de redactie van Opw. Wegen bezorgen? - Jammer dat je me niet eerder waarschuwde. Als er nog wat van dergelijke reacties kunnen worden gesignaleerd, doe het dan, maar dadelijk.

Blij te hooren dat je je door niets ontmoedigen laat. Mijn moeder is 6×11, jouw moeder 7×11, maar de jouwe laat je ook zeker 1×11 maal meer met rust. Dit gekwakkel lijkt nu eindeloos. Ik heb gisternacht daar moeten slapen.

Ik schreef je al dat je ook naar àndere edities van Perk kon uitkijken, al zal die 12e wel de mooiste zijn. - Slau heeft griep; ik zal hem deze waardeering van zijn ‘baas’-zijn over mijn ‘hond’-schap als versnapering op het ziekbed toesturen; misschien - wie weet - het menschelijk hart is grondeloos diep - doet het hem tòch een - voor hem zelf geheim - genoegen.1556 - Maar de christelijke belager van het kerstboomblaadje is niet van mij af, I assure ye! Graag omgaand adres*

Met hartelijke groeten, steeds je

E

P.S. - Het beste is wellicht mij dat nr. te sturen; daar er immers ook iets tegen Jan in voorkomt?1557

1556Verwijzing naar het DP zojuist door Mayer toegestuurde stuk uit Opwaartsche wegen.
*En naam, indien vermeld.
1557In Opwaartsche wegen van februari 1931 stond in de rubriek ‘Kroniek’ ook het stukje ‘De laatste der Multatulianen’, ondertekend door K.H. (Klaas Heeroma). Hierin werd van leer getrokken tegen Greshoffs boutade in De Groette van 3 januari 1931, waarin gepleit werd voor een ‘Vereeniging ter Verspreiding der Pornografie in en buiten het Huwelijk’; dit als reactie op bezwaren tegen een eerder door Greshoff geschreven stuk tegen de plannnen voor een rijkscommissie ter beoordeling van pornografie in de kunst.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie