E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Brussel, 14 februari 1931

Brussel, Zaterdag.

Zeer geachte heer 's Gravesande,

Dank voor de gezonden couranten,1550 die ik aan Greshoff doorgaf, en voor het repliek je, dat ik Gr. liet zien en dat hierbij teruggaat. Zou u willen gelooven dat ik den ouden heer in kwestie zielig begin te vinden? Het bête grapje over de dichtbundels op St. Nicolaas (dat hij toepast alsof hij er de uitvinder van was), het inane geciteer van waarheden-als-koeien uit Poe, en het spelletje van ‘moderne wanhoop’ met dien jongere, die met zoo veel belangstelling zijn stukje gelezen had - en tenslotte dat krachtelooze mepje terug nr Greshoff, het is werkelijk heel, heel erg medelijdenswaardig. Het is alleen jammer dat het individu zoo weinig ‘proper’ is; men zou hem tot aan zijn sterfbed met rust laten.

Ik zal u mijn Cahiers zenden. Mòcht ik het vergeten, herinnert u er mij dan aan? - Ik ben óók nogal benieuwd om te hooren... wàt ik allemaal te hooren zal krijgen.

U heeft de groeten terug van Greshoff en die van steeds gaarne de uwe

EduPerron

Slauerhoff is in het land terug, maar ziek. Zoodra ik hem spreek zal ik hem het Chineesche gedichtje voor u vragen. Misschien begin Maart in Holland.

1550Waarschijnlijk Het vaderland van 25 januari 1931, en Het vaderland van 8 februari 1931, met Borels artikel ‘Is Edgar Allen Poe een dichter?’ Hierin schreef Borel: ‘Daar een litterair criticus van een dagblad de handen vol heeft met nieuwe uitgaven (en met St. Nicolaas komt er een zondvloed van)...’ Bedoeld tegen Greshoff was vermoedelijk het volgende: ‘Er zijn menschen die zeggen dat Edgar Allen Poe geen dichter was, en dat Vincent van Gogh een gek was en De Kleine Johannes een sentimenteel jongetje, en Rabindranath Tagore vervelend (“dat lees ik niet meer”) en het Buch der Lieder flauwe romantiek waar ze al lang overheen zijn, en dat ze dit ook werkelijk méénen is het ergste... voor hen. Er is niets aan te doen. Kalm laten praten. En denken: wat missen die menschen veel, kassian!’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie