E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman

Brussel, 10 februari 1931

Brussel, Dinsdag, 11 Jan.

Geachte Heer Engelman,

Plaatsen van ‘alles’ in de Nieuwe Eeuw zou zeker een oplossing zijn, maar wat bedoelt u met alles? Ook mijn oorspr. artikel1544? Dat zou toch te veel worden voor één nummer, maar dan zou u in 2 nrs., dus veel sneller achter elkaar dan in D.G.W., het gevalletje kunnen afdrukken: in nr. 1, mijn oorspr. artikel, in nr. 2. de correspondentie. Ik moet u echter zeggen dat D.G.W. wèl honorarium uitkeert en in ieder geval mijn oorspr. artikel opneemt; daarvoor moet ik dus op honorarium aandringen. De rest: naschrift op den eersten brief van Marsman en antwoord op den tweeden, geef ik gaarne gratis.

Een oplossing zou ook nog zijn: mijn oorspr. stuk in D.G.W. en onmiddellijk daarna de correspondentie bij u. Maar dan kan dat pas in Maart; D.G.W. zet mijn art. eerst in het nr. van 20 Maart. Als u dus het eerste artikel kunt (doen) honoreeren, is de zaak opgelost en vraag ik ook dat van Kramers terug. - Ik moet u verder zeggen dat mijn 2e antwoord een felle aanval op Coster bevat; trouwens, dat kunt u reeds bij Marsman zien. Wilt u Marsman verder vragen of hij zijn 2e brief absoluut in extenso wil houden en zoo ja, of hij mij dan, liefst omgaand met het oog op de snelheid, wil terugsturen: mijn brief met antwoord op het punt Binnendijk1545 en de laatste bladzijde van mijn 2en brief. Ik moet daaruit dan toch nog een en ander overnemen voor mijn ‘officieel’ antwoord.

Dus: is die honorariumkwestie in orde en vindt Marsman het niet noodig dat zijn brief volledig wordt afgedrukt, òf zendt hij mij omgaand die velletjes, dan ontvangt u ten spoedigste van mij de hele copy persklaar. Maar antwoordt u dan ook onmiddellijk.

Met vr. gr. hoogachtend

uw dw. EduPerron

Mijn eerste art. = ± 12 velletjes van mijn hs. (dit formaat).
Marsman's eerste antw. = 2 velletjes.
Mijn (eerste) naschrift = 3 velletjes.
Zijn tweede antwoord = 3 velletjes bekort (òf 6 velletjes volledig).

Mijn tweede antwoord = 4 velletjes bekort (ofook ± 6 velletjes volledig).

Kan dit u een idee geven van het geheel?

1544‘Over het "kreatieve" in onze nieuwe poëzie’.
1545De brieven 726 en 733.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie