E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 3 januari 1931

Brussel, 3 Jan.

Beste Henri,

Hierbij de rekening terug, waar eenige veranderingen in moeten worden aangebracht; zie het slot van dezelve. Verder zal Tissing je wschl. eerstdaags fl.15. komen brengen uit mijn naam; schrijf me wanneer dit gebeurt - of beter, wacht tot het gebeurd is en stuur me dan de nota eerst terug, mèt die fl.15 er ook nog af. Ik heb dan nog een fl.45. schuld; die ik zoo spoedig mogelijk zal trachten aan te zuiveren.

Ik zou eig. geen boeken meer moeten koopen, dat begin ik steeds beter in te zien. Vooral het nieuwjaars-balansje - moreel en huishoudelijk, niet dat van Nypels1427 - overtuigt er mij weer van.

Enfin!....

Heb je tòch nog uitgekeken naar een goede editie van Moby Dick? Dat is, geloof ik, nog het eenige wat op de verlanglijst staat (behalve Eline Vere).

Dank en tot spoedig. Met hart. gr. steeds je

Eddy

Ook mijn vrouw zendt je vele goede wenschen.

N.B.1428 - Gelijk hiermee zend ik je een postwissel van fl.45.

1427Zinspeling op Nypels' uitgave Balans, ‘algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-1931’ (1930), een voortzetting van Erts. DP's vers ‘De wachtende’ (Vw 1, p. 102-106) was erin opgenomen.
1428Dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie